›› Home ›› Vragen-en-tussenkomsten ›› Thema

Verlichting Blekersdijk

17 mei 2018

Uit het antwoord op mijn schriftelijke vraag i.v.m. de verlichting in de Blekersdijk (juni 2017) bleek er sprake te zijn van overbelichting. Dit werd aangekaart bij Eandis en men zou in de planning van de aannemer bekijken wanneer de aanpassingen konden gebeuren.

Bewoners menen echter dat er tot op heden geen aanpassingen zijn gebeurd.

  • Kunt u bevestigen dat er nog geen aanpassingen aan de verlichting in de Blekersdijk zijn gebeurd?
  • Zo ja, wat is hiervoor de reden?
  • Zo nee, wat was het resultaat van de voorziene lichtmeting, na de aanpassingen, en zijn eventueel bijkomende aanpassingen mogelijk of noodzakelijk?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Eandis meldt dat tot op heden nog geen aanpassingen werden doorgevoerd aan de openbare verlichting in de Blekersdijk.

Er werd een test uitgevoerd in een gelijkaardig dossier door Eandis voor het verminderen van de lichtsterkte van bepaalde armaturen. Deze test werd door de cel Openbare Verlichting van de stad Gent positief bevonden en Eandis heeft de opdracht gekregen om de verlichting aan te passen in de Blekersdijk. Dit is blijkbaar een arbeidsintensieve procedure gezien iedere armatuur afzonderlijk dient opnieuw geprogrammeerd te worden. Eandis meldt dat dit nog wel enige tijd in beslag zal nemen voor dit effectief allemaal aangepast is. Vanuit de stad volgt de cel Openbare Verlichting deze aanpassing nauw op.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken