›› Home ›› Vragen-en-tussenkomsten ›› Thema

Overlast Bijgaardepark

15 mei 2018

Overlast in het Bijgaardepark, en van de barbecueplaats in het bijzonder, kwam in het verleden reeds meermaals aan bod. Met het goede weer van de afgelopen dagen ontving ik op nieuw klachten van omwonende over de overlast die de barbecueplaats met zich meebrengt.

Barbecueën is uiteraard toegelaten, ook met eigen toestellen. De overlast wordt echter vooral veroorzaakt door urenlange versterkte muziek, bromfietsen en uiteraard het achterblijven van afval.

Veel gezinnen uit de buurt zijn tevreden met de aanwezigheid van het park, maar het is duidelijk dat anderen er overlast blijven veroorzaken. Omwonenden zouden niks liever hebben dan dat er een oplossing komt door doortastend optreden.

Concreet heb ik dan ook volgende vragen:

  • Welke concrete (bijkomende) maatregelen werden reeds genomen om de overlast in te dijken?
  • Welke oplossingen zal het stadsbestuur aanreiken aangezien omwonenden nog steeds dezelfde overlast signaleren?
  • Volgens het reglement is het verboden de openbare orde en rust te verstoren. Ik neem aan dat hinderlijke versterkte muziek hieronder gecatalogeerd kan worden. Welke maatregelen worden hiertegen genomen en waar kan men terecht met eventuele klachten?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

De barbecuezones zijn erg in trek bij Gentenaars zonder tuin. Op bepaalde plaatsen zijn ze echter het slachtoffer van hun eigen succes.

Enkele jaren geleden is de inplanting van de barbecuezone gewijzigd na klachten van omwonenden. Terwijl ze vroeger midden in het park lag, ligt ze momenteel langs de spoorlijn en fietspad, op grotere afstand van de woningen en achtertuinen.

Daarnaast werd ook voorzien in compacterende afvalcontainers zodat ze meer afval kunnen opvangen. Ivago ledigt deze korven op zeer regelmatige basis maar dit kan niet voorkomen dat het vuil zich op piekmomenten naast de containers opstapelt. Het Dienstenbedrijf staat in voor de algemene netheid van de barbecuezones en het omliggende park en ruimen eveneens op met een hoge frequentie.

Aan de parktoegangen staan verbodsborden C3 met een onderbord die zeggen dat enkel fietsen toegelaten zijn. Het is echter fysiek niet mogelijk om bromfietsen fysiek te weren.

Het niet naleven van het verkeersreglement kan geverbaliseerd worden door de politie.

Dit laatste geldt ook voor geluidsoverlast. Enkel de politie kan hier een vaststelling doen en al dan niet aanmanen of verbaliseren.

Toezicht in het Bijgaardepark is opgenomen in de patrouilles van de wijkagenten en het overlastteam. De politie is zich zeer goed bewust van deze problematiek en engageert zich om hier zoveel mogelijk op in te spelen. Wanneer de politie lawaaioverlast vaststelt, zal zij eerst trachten te bemiddelen. Als dit niet volstaat, schrijven ze een gasboete.

Burgers worden gevraagd om bij dergelijke vormen van overlast contact op te nemen met de politie via het nummer 101. De politie geeft wel de nuance dat dringende zaken voorrang krijgen zodat niet altijd kan gereageerd worden op oproepen m.b.t. bijvoorbeeld geluidshinder.

Naast de inspanningen van de politie zet ook de Gemeenschapswacht verhoogd in op het toezicht in groengebieden, ook in het bijzonder op barbecuezones zoals in het Bijgaardepark.

Rudy Coddens
Schepen van Seniorenbeleid, Werd, Armoedebestrijding en Openbaar Groen