›› Home ›› Vragen-en-tussenkomsten ›› Thema

Evaluatie meer geel op straat

13 maart 2018

Ruim twee jaar geleden antwoordde IVAGO op de nieuwe uitdagingen waarmee ze werd geconfronteerd om de stad schoon te houden met een ambitieus actieplan ‘Meer geel op straat’. Het actieplan gaat uit van drie principes: ‘ogen en oren open’, ‘meer aanwezig op het terrein’ en ‘kort op de bal spelen’. Daarmee wou IVAGO flexibeler inspelen op situaties en nog actiever werk maken van een proper Gent.

Een stad als Gent verandert en evolueert voortdurend. Twee jaar na de concrete uitrol van het actieplan worden we soms nog geconfronteerd met hardnekkige sluikstort hot spots, overvolle afvalkorven op piekmomenten...

 • Hoe wordt het actieplan vandaag geëvalueerd?
 • Is het actieplan intussen al bijgestuurd? Zo ja, op welke vlakken?
 • Zijn er inmiddels ook nieuwe uitdagingen ontstaan en zo ja, hoe wordt hierop ingespeeld?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Met het plan ‘Meer geel op straat’ maakte IVAGO eind 2015 zijn nieuwe aanpak voor een propere stad bekend.

De stad Gent kende de voorbije jaren flink wat veranderingen. Ze groeide uit tot de grootste studentenstad - 75.000 studenten!-, lokt dagjes- en verblijfstoeristen, trekt duizenden kooplustigen en zag ook het inwonersaantal fors toenemen. Er grijpt tal van evenementen plaats op het openbaar domein.

Tegelijk werden we geconfronteerd met een consumptiepatroon dat zich meer en meer op straat afspeelt. Dit alles heeft zijn invloed op de netheid van straten en pleinen en vraagt om een vernieuwde aanpak.

De vernieuwde aanpak ontwikkelde zich rond drie principes met als doel flexibeler in te spelen op wisselende situaties:

 • Ogen en oren open
 • Meer aanwezig op het terrein
 • Kort op de bal spelen


Globaal gezien wordt het actieplan positief geëvalueerd. De meeste acties zijn intussen ook uitgevoerd.

Enkele acties zijn bijgestuurd:

 • De planner-opvolgers treden voortaan op als ‘netheidscoach’. Het aantal netheidscoaches werd uitgebreid van 4 naar 5 coaches om de continuïteit in het ploegensysteem maximaal te kunnen garanderen.
 • De klantendienst ging initieel ook op zaterdagvoormiddag open zijn. Ze kunnen dan echter weinig input geven naar operationele diensten. Ook kunnen er dan geen nieuwe recyclageparkkaarten bedeeld worden door afwezigheid van hun backoffice. Er is dan ook gekozen om in de plaats hiervan te openen op dinsdagavond voor burgers en klanten die onder de kantooruren moeilijk langs kunnen komen.
 • Sluikstortmeldingen komen binnenkort ook rechtstreeks binnen bij openbare reiniging, dus daarvoor moet de klantendienst niet speciaal open blijven.
 • De stofzuigploeg in het voetgangersgebied haalt goede resultaten. De stofzuiger werkt efficiënter dan de veegmachines. IVAGO heeft dan ook besloten een tweede stofzuigploeg met twee toestellen op te starten vanaf half maart. Zo wordt het gebied bediend door de stofzuigers uitgebreid richting het Woodrow Wilsonplein.
 • De IVAGO-stofzuigerman werd trouwens verdiend uitgeroepen tot de Wijste Gentenaar!
 • Sinds de invoering van het actieplan ‘Meer geel op straat’ is tenslotte de weekendploeg uitgebreid tot 16 VTE gedurende het hele jaar.


Drie acties worden binnenkort gerealiseerd:

 • Op de Gemeenteraad van deze maand staat de GAS-bevoegdheid voor twee netheidscoaches geagendeerd. Dit heeft vertraging opgelopen door het beperkt aantal opleidingen voor GAS-bevoegdheid. De drie overige moeten hun opleiding nog volgen.
 • De uitbreiding van de netheidsbarometer naar een groter aantal straten is in uitwerking bij IVAGO en komt binnenkort op de raad van bestuur. De uitbreiding naar parken volgt nadien.
 • Door de omschakeling van het IVAGO-databeheersysteem naar SAP - vanaf 1 april - wordt de planning voor het opruimen van sluikstorten en het uitfilteren van dubbele meldingen binnenkort een heel stuk eenvoudiger. We bekijken dan ook de mogelijkheden om feedback te geven via de meldingsapp.


En tenslotte moeten ook volgende actie starten:

 • De vaste kwaliteitsbewaker werd nog niet aangeworven. Het functieprofiel hiervoor wordt momenteel nog bekeken.


De resultaten van Meer Geel op Straat in onze stad zijn dan ook zichtbaar. Zo steeg de Netheidsbarometer van 87,94% in 2016 naar 89,12% in 2017. Hiermee wordt de doelstelling van een gemiddelde netheidscore van 88% gehaald. Iets wat zich ook laat voelen in het straatbeeld. Zo hoor ik regelmatig van allerlei mensen dat ze vinden dat de stad properder is geworden. Niettemin, zoals ik steeds herhaal, zijn we er nog niet. Zeker in bepaalde buurten is de netheid niet per se gestegen. De uitbreiding van de netheidsbarometer moet dit in de toekomst beter in kaart kunnen brengen.

Ook IVAGO is ervan overtuigd dat het nog beter kan, en wil de efficiëntie en effectiviteit van de dienst openbare reiniging verhogen. Dit voornamelijk op het vlak van de veegwerkzaamheden en het beheer van de afvalkorven. Daarom zal er ook in 2018 verder werk worden gemaakt van analyse en evaluatie om waar nodig te bekijken waar nog efficiëntiewinsten kunnen worden geboekt. Een soort ‘meer geel op straat 2.0’, zeg maar.

Tenslotte, wil ik er op wijzen dat we in mei het netheidsrapport zullen presenteren in deze commissie, waarbij we dan de verschillende cijfers meer in detail zullen overlopen.

Tine Heyse
Schepen van Milieu, Klimaat, Energie en Noord-Zuid