›› Home ›› Vragen-en-tussenkomsten ›› Thema

Consequent gebruik namen deelgemeentes

29 november 2013

Inwoners van onze deelgemeentes wijzen me erop dat Stad Gent in haar communicatie niet altijd consequent de naam van de deelgemeente gebruikt in adressen. Zo is bijvoorbeeld in de stadsgids sprake van ‘9050 Gent’ of ‘9040 Gent’ i.p.v. ‘9050 Gentbrugge’ of ‘9040 Sint-Amandsberg’.

Niet alleen hechten inwoners van onze deelgemeentes soms uitdrukkelijk belang aan het gebruik van de naam van ‘hun’ fusiegemeenten, ook bpost raadt in een circulaire aan om de postcodes daadwerkelijk te gebruiken in combinatie met de naam van de fusiegemeente.

Zijn er binnen de stadsorganisatie richtlijnen voor het gebruik van de postcodes en namen van deelgemeentes? Zo ja, hoe wordt toegezien op de correcte toepassing ervan? Zo nee, is de burgemeester bereid hier de nodige aandacht voor te vragen?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Er zijn binnen de stadsorganisatie inderdaad richtlijnen voor het gebruik van de postcodes en namen van deelgemeentes. Deze richtlijnen worden gecommuniceerd aan de diverse diensten via de interne communicatiekanalen van de Stad en bij niet-naleving wijst de Dienst Communicatie op het correct gebruik van de regels.

Onze huisstijlregel voor adresseringen is (conform de BIN-normen en de regels van Bpost) als volgt:

Bij verschillende postcode:

Als wij te doen hebben met een deelgemeente die een andere postcode heeft dan de gemeente waarvan ze deel uitmaakt, schrijven we naast de postcode GEMEENTE-DEELGEMEENTE, bijvoorbeeld:9032 GENT-WONDELGEM.

Als de naam van de deelgemeente een liggend streepje bevat, komt der dan voor alle duidelijkheid een spatie voor en na het liggend streepje tussen de gemeente: 9040 GENT - SINT-AMANDSBERG.

Bij dezelfde postcode:

Als de deelgemeente dezelfde postcode heeft als de gemeente (wat voor Gent niet van toepassing is), hoeven wij alleen de DEELGEMEENTE nog te vermelden naast de postcode (uit de postcode blijkt dan over welke gemeente het gaat), bijvoorbeeld: 9940 SLEIDINGE.

Daniël Termont
Burgemeester