›› Home ›› Vragen-en-tussenkomsten ›› Thema

Inzamelactie gebruikte batterijen

20 augustus 2013

Bebat, de organisatie die gebruikte batterijen en zaklampen een nieuw leven inblaast, heeft een wedstrijd uitgeschreven voor de gemeentes van de provincie Oost-Vlaanderen. De deelnemende gemeente van wie de inwoners tussen 15 augustus en 15 september de meeste kilo's lege batterijen, zaklampen en accupacks verzamelen, berekend volgens aantal inwoners, wint een milieuvriendelijk speelplein op maat, uitsluitend gemaakt met recycleerbare materialen.

Volgens de website van Bebat hebben 38 gemeentes de uitdaging aanvaard. Helaas blijkt Gent te ontbreken in het lijstje.

  • Was de schepen op de hoogte van deze wedstrijd?
  • Zo ja, welke was de reden om hier niet aan deel te nemen?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Informatie over deze campagne van Bebat heeft onze schepen niet bereikt. Indien we in de toekomst informatie over dergelijke campagnes ontvangen wordt dit uiteraard grondig bekeken.

We vinden het erg goed dat er sensibiliseringscampagnes over het inzamelen van lege batterijen, zaklampen en accupacks worden gedaan, zodat dit gevaarlijk afval minder kans heeft om in de restafvalzak of –container te verdwijnen en een kans krijgt om gerecycleerd te worden. Toch hebben wij inhoudelijk gezien kanttekeningen bij deze actie. De gemeente die het meest inzamelt per inwoner wint en krijgt een mooie prijs, namelijk het speeltuig van gerecycleerd materiaal. Dit houdt ook in dat de bewoners van de deelnemende gemeentes veel van deze batterijen, zaklampen en accupacks hebben moeten aankopen vooraleer dit materiaal te kunnen inleveren. Deze actie sensibiliseert dan ook niet op de volledige lijn : preventie, gebruik van herlaadbare batterijen, inzameling én verwerking.

Het eerstvolgend nummer van de IVAGO-wijzer staat bovendien deels in het teken van batterijen. Dit naar aanleiding van het interview met Michiel Hendryckx die als fotograaf heel wat batterijen gebruikt. Op deze manier wordt er ook aan sensibilisatie gedaan in onze stad en wordt er informatie over inzameling van batterijen gegeven.

Tine Heyse
Schepen van Milieu, Klimaat, Energie en Noord-Zuid