›› Home ›› Vragen-en-tussenkomsten ›› Thema

Doorgang St.Gerolfstraat-Keiskantstraat

8 juni 2020

In antwoord op mijn schriftelijke vraag “2020_SV_00086 -  Doorgang St.Gerolfstraat-Keiskantstraat” antwoordde schepen Watteeuw dat de realisatie van de paaltjes medio mei een feit zou zijn. Uit een foto, mij bezorgd door een buurtbewoner, blijkt dat dit nog niet het geval is.

Ik vroeg de schepen wat de reden is van de vertraging. Heeft dit te maken met Covid19? Wanneer zullen de paaltjes geplaatst worden?

Het antwoord van de schepen:

Geachte mevrouw D’Hose,

De gemeenteraad heeft op 20 januari 2020 de gewijzigde straatnamen ‘Marguerite Legotstraat’ en ‘Huguette Ingelaerestraat’ principieel vastgesteld. Daarna volgde een openbaar onderzoek. De definitieve vaststelling van de gewijzigde straatnamen staat op 22 juni 2020 geagendeerd op de gemeenteraad (2020_GRMW_00674 – Definitieve vaststelling van de gewijzigde namen ‘Marguerite Legotstraat’ en ‘Huguette Ingelaerestraat’ voor delen van de Keiskantstraat te Drongen en aanbrengen van een onderschrift op het straatnaambord – goedkeuring). Na deze goedkeuring wordt aansluitend de knip definitief uitgevoerd. De bevoegde sector van de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen is al op de hoogte en plant dit concreet in (juli 2020).