›› Home ›› Vragen-en-tussenkomsten ›› Thema

Jonge Wegweters

12 mei 2020

Met het project ‘Jonge Wegweters’ werken Bataljong en Kind & Samenleving aan een toolkit voor een lokaal mobiliteitsbeleid op maat van jongeren. Dit samen met leerlingen uit de derde graad van het secundair onderwijs.

Eén en ander moet uitmonden in een beleid rond mobiliteit en ruimtelijke planning dat samen met de jongeren vorm gegeven wordt. Een boeiend initiatief dat veel aandacht heeft voor participatie. Waardoor dit mij uitermate geschikt lijkt voor een uitrol in onze stad.

Het project houdt een gans traject in, gaande van procesbegeleiding, coaching en uitvoering. 2 steden of gemeenten kunnen meedoen en de deadline voor inschrijving ligt op 31/5.

Ik vroeg schepen Watteeuw of deze dit project kent, of de Stad Gent zich zal inschrijven en zo nee, waarom niet.

Het antwoord van de schepen:

Geachte mevrouw D’Hose,

We kennen dit project, het is ter sprake gebracht in het overleg tussen het Mobiliteitsbedrijf en de Jeugddienst bij de opmaak van het plan van aanpak voor kinder- en jongerenmobiliteit. Deze verbreding van de bestaande scholenwerking moet dit najaar resulteren in een actieplan.

De stad Gent zal zich niet inschrijven. Het lijkt nu niet zinvol om daarop in te tekenen, omdat we met de verschillende diensten nog het actieplan voor kinder- en jongerenmobiliteit aan het uitwerken zijn. Dit zou een voorafname zijn, waarvan we niet weten of ze past binnen de doelstellingen van het kinder- en jongerenmobiliteitsplan. Het traject focust namelijk bijzonder sterk op de oudste jaren van het secundair onderwijs. Het traject is niet gratis: de stad betaalt Bataljong om participatiemethodieken mee uit te werken. En er wordt daarnaast een grote inzet van de stad zelf gevraagd, die daardoor niet voor de realisatie van andere doelstellingen kan worden ingezet. En tot slot heeft de stad een dienst Beleidsparticipatie en een Jeugddienst, wiens verzamelde expertise rond participatie bij kinderen en jongeren een voldoende stevige basis lijkt om een kinder- en jongerenmobiliteitsplan te ondersteunen.

Om die redenen schrijft de stad Gent zich niet in de projectoproep van Bataljong in.