›› Home ›› Vragen-en-tussenkomsten ›› Thema

10 miljoen euro subsidies voor veiligere schoolomgevingen en schoolroutes in 2020

5 mei 2020

In navolging van mijn eerdere schriftelijke vraag informeer ik graag naar een stand van zaken. Gelet op volgende passage op de betreffende website is enige spoed wellicht aangewezen: “U kunt als gemeente per kalenderjaar één subsidieaanvraag indienen voor maximaal 10 schoolomgevingen op uw grondgebied. U moet uw aanvraag vóór het einde van het lopende jaar indienen. Houd er rekening mee dat de subsidieaanvragen behandeld worden in de volgorde waarin ze zijn binnengekomen.”

Ik vroeg schepen Watteeuw welke projecten geïnventariseerd zijn, of de aanvraag intussen gedaan is en zo neen, wanneer de schepen plant om dit te doen.

Het antwoord van de schepen:

Geachte mevrouw D’Hose,

Het Mobiliteitsbedrijf en Dienst Wegen hebben verschillend projecten geselecteerd die in aanmerking zouden komen voor deze subsidie.

Een project moet niet alleen binnen de 6 maand na goedkeuring uitgevoerd kunnen worden, er zijn nog strikte voorwaarden.

Momenteel hebben we 5 projecten die in aanmerking komen:

Steenakker (Het Prisma, Steenakker 4)
Bagattenstraat (De Harp, Bagattenstraat 155)
Savaanstraat (Sint-Barbaracollege, Savaanstraat 33)
Plateau Eeklostraat (Basisschool Sint-Lieven-Kolegem, Eeklostraat 7)
Fietsparkeervak Gordunakaai (Kinderdagverblijf Ter Leie, Gordunakaai 58)
Verpleegstersstraat (Vrije basisschool Gaspard De Coligny, Rijsenbergstraat 40)

De aanvragen hiervoor zullen normaalgezien in de eerste week van juni worden ingediend.