›› Home ›› Vragen-en-tussenkomsten ›› Thema

Gedenksteen en parkje aan Begijnhofdries

8 april 2020

Tijdens één van mijn coronawandelingen kwam ik het parkje aan de Begijnhofdries tegen.
In dit parkje staat het beeld ‘Bruges-la-Morte’. Het is een gedenksteen dat beeldhouwer George Minne in 1903  maakte ter nagedachtenis van schrijver Georges Rodenbach.
Jammer dat dit  beeld een beetje onderkomen oogt door de mosvorming op het witte marmer. Ook het park ligt er wat triestig bij.

Ik bevroeg schepen voor openbare ruimten Astrid De Bruycker of het beeld en het park een opknapbeurt kan krijgen.

Het antwoord dat ik van de schepen mocht ontvangen luidde positief.

Geacht raadslid,

De Dienst FM zal dit voorjaar nog het standbeeld ‘Bruges-La-Morte’, de sokkel en de gedenkplaat opkuisen en herstellen.

De Groendienst heeft het dossier van het Begijnhofdriespark opgestart in maart 2019, met als doel om het park terug op te waarderen door:

Het padennetwerk heraan te leggen,
De cultuur historische waarde terug zichtbaar te maken,
Meer structuur en variatie in te brengen m.b.v. planten,
Vernieuwen van de parkinfrastructuur (banken, vuilnisbakken, verlichting, etc.),
Het tegengaan van verdichting in nabijheid van de bomen (m.b.v. planten),
De bestaande groenstructuur terug te versterken en aan te vullen (hagen, bomen)

Het dossier van het Begijnhofdriespark heeft, na signalen uit de buurt, een uitgebreid participatietraject gelopen waarbij we nu in de laatste afronding zitten van de terugkoppeling met de buurtactoren. Na deze laatste terugkoppeling kan de Groendienst verder gaan met het aanvragen van de goedkeuring bij Vlaams Erfgoed en aanschrijven van de aannemers.

Volgens de huidige planning zal het park heraangelegd worden in het najaar van 2020 waarbij de afwerking ervan zal lopen tot het voorjaar van 2021.

Volgens het nieuwe ontwerp zou het standbeeld bij de heraanleg een andere locatie krijgen in het park, de huidige locatie van het standbeeld staat rechts in het centrale grasveld en kijkt naar de straat. Het standbeeld wordt tevens ook vaak gebruikt als speelobject.

Binnen de visie van het nieuwe ontwerp willen we het standbeeld meer betrekking geven tot het park door het gezicht van het standbeeld te oriënteren naar het park toe en deze aan de buitenzijde van het pad te plaatsen waar ze niet meer via het pad bereikbaar is en de aanleiding heeft ze als speelobject te gebruiken. Hierdoor verkrijgen we een open groot centraal grasveld dat bijdraagt tot de leesbaarheid van het park en het gebruik van het open grasveld functioneler maakt.