›› Home ›› Vragen-en-tussenkomsten ›› Thema

Groene daken op stadsgebouwen

6 februari 2020

Op mijn vraag zullen twee bushokjes voorzien worden van een groen dak van sedum. Dit is een soort vetplant die weinig water nodig heeft.

Op die manier dragen de bushokjes bij aan een gezondere leefomgeving. Groene daken hebben tal van voordelen : ze zorgen voor verkoeling bij hitte, schonere lucht en absorberen regenwater.

Twee bushokjes is een begin, maar ik besef dat we een veel groter oppervlakte nodig hebben voor een gezondere leefomgeving.

Stad Gent ondertekende in oktober 2014 Mayors Adapt en engageert zich daarmee tot de opmaak van een klimaatadaptatiestrategie en actieplan voor de Stad Gent, met als doel een klimaatrobuuste stad tegen 2030.

In de klimaatadaptatiestrategie is de doelstelling opgenomen om het aandeel groendaken te verdubbelen tegen 2030 ten opzichte van 2013.

We moeten dus ook met het eigen stadspatrimonium bijdragen aan het behalen van deze doelstelling.

Hierbij had ik volgende vragen voor schepen van Facility Management Annelies Storms:

Op welke gebouwen (Groep Gent) zijn er reeds groendaken gerealiseerd?
Over hoeveel m² gaat dit bij benadering? Kan hierbij het onderscheid gemaakt worden tussen aanleg van groendaken bij bestaande gebouwen (bv. naar aanleiding van renovatie) en bij onlangs gerealiseerde nieuwbouwprojecten?
Kan een overzicht gegeven worden welke gebouwen (Groep Gent) de komende 3 jaar voorzien zullen worden van een groendak? Ook hier over hoeveel m² bij benadering zal dit gaan en onderscheid naar aanleg van een groendak bij bestaand patrimonium/nieuwbouw?  

Ik mocht van de schepen volgend antwoord ontvangen:

Beste mevrouw D’Hose,

Hieronder de antwoorden op uw vraag ivm groendaken op stadsgebouwen.

Vraag:

Op mijn vraag zullen twee bushokjes voorzien worden van een groen dak van sedum. Ditis een soort vetplant die weinig water nodig heeft.Op die manier dragen de bushokjes bij aan een gezondere leefomgeving. Groene dakenhebben tal van voordelen : ze zorgen voor verkoeling bij hitte, schonere lucht en absorberen regenwater.

Twee bushokjes is een begin, maar ik besef dat we een veel groter oppervlakte nodig hebben voor een gezondere leefomgeving.

Stad Gent ondertekende in oktober 2014 Mayors Adapt en engageert zich daarmee tot de opmaak van een klimaatadaptatiestrategie en actieplan voor de Stad Gent, met als doel een klimaatrobuuste stad tegen 2030.

In de klimaatadaptatiestrategie is de doelstelling opgenomen om het aandeel groendaken te verdubbelen tegen 2030 ten opzichte van 2013.

We moeten dus ook met het eigen stadspatrimonium bijdragen aan het behalen van deze doelstelling.

Hierbij heb ik volgende vragen :

1.Op welke gebouwen (Groep Gent) zijn er reeds groendaken gerealiseerd ?

Zie lijst in bijlage

2.Over hoeveel m² gaat dit bij benadering ? Kan hierbij het onderscheid gemaakt worden tussen aanleg van groendaken bij bestaande gebouwen (bv. naar aanleiding van renovatie) en bij onlangs gerealiseerde nieuwbouwprojecten ?

Het gaat in totaal om zo’13.767,90 m².

3. Kan een overzicht gegeven worden welke gebouwen (Groep Gent) de komende 3jaar voorzien zullen worden van een groendak ? Ook hier over hoeveel m² bij benadering zal dit gaan en onderscheid naar aanleg van een groendak bij bestaand patrimonium/nieuwbouw ?

In de komende jaren komt er zo’n 6.673,73 m² groendak bij. Zie tabel in bijlage.