›› Home ›› Vragen-en-tussenkomsten ›› Thema

Verkeersstroom Pagas

2 maart 2020

Het circulatieplan heeft gezorgd voor een hogere verkeersveiligheid, minder ongevallen en (op vele plekken) leefbaardere straten en wijken. Dat blijkt duidelijk uit de evaluatie van het plan.

Er zijn echter nog enkele pijnpunten, ook dat blijkt uit de evaluatie zoals deze in juli is voorgesteld tijdens de themacommissie. Eén daarvan is de toegenomen drukte op de as Rozemarijnstraat-Papegaaistraat-Annonciadenstraat. 

Reeds in 2018 werd een bijsturing doorgevoerd. Er werd meer bepaald een deel van de Hoogstraat dubbelrichting gemaakt waardoor verkeer ook via de Rabotstraat kan wegrijden, en de Hospitaalbrug werd afgesloten. Dit wijzigde, zo staat de te lezen in het evaluatierapport, de drukte op deze as echter slechts in beperkte mate. Vermoedelijk omdat de automobilisten dit onvoldoende weten. Initieel was er immers maar één uitweg vanuit de sector Sint-Michiels en Coupure.

De buurtbewoners blijven met vragen zitten.

Ik zie maar één bijkomende optie, en dat is signalisatie aan de Poel op het kruispunt met de Oude Houtlei, om het verkeer te spreiden tussen de twee assen. Andere opties zijn er  mijns inziens niet: het openstellen van de Hoogstraat in tegenrichting is bijzonder kwalijk voor het openbaar vervoer, dit zou het kruispunt aan de 1000 vuren belasten, en bovendien botst men dan op de knip aan de Bargiebrug.

Ik vroeg aan bevoegd schepen Watteeuw of de verkeersstroom op deze as nog steeds in kaart wordt gebracht en of de problematiek gelijk blijft. Ik vroeg tevens of de schepen oplossingen ziet om aan de klachten van de bewoners gevolg te geven.

Het antwoord van de schepen:

Geachte mevrouw D'Hose,

We hebben gedurende een periode de verkeerstromen op de as intensief gecontroleerd. Daar is de evaluatie van gebeurd en dat wordt nu niet meer hernomen.

Wat we wel zullen doen, is het voorstel tot extra signalisatie bekijken en aanpassingen doen om de uitvalswegen duidelijker aan te duiden.