›› Home ›› Vragen-en-tussenkomsten ›› Thema

Doorgang St.Gerolfstraat-Keiskantstraat

6 februari 2020

Ik vroeg de afgelopen maanden al enkele keren naar de paaltjes die hier zouden komen. In september 2019 gaf schepen Watteeuw aan dat een exacte timing meegeven niet mogelijk was. E.e.a. is intussen door het college en gemeenteraad goedgekeurd. 

Ik vroeg aan de schepen of op er inmiddels al een exacte timing meegeven kon worden voor de maatregelen?

Ik ontving hierover volgend antwoord:

Geachte mevrouw D’Hose,

De gemeenteraad heeft op 20 januari 2020 de gewijzigde straatnamen ‘Marguerite Legotstraat’ en ‘Huguette Ingelaerestraat’ principieel vastgesteld. Momenteel is de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen het openbaar onderzoek verder aan het voorbereiden volgens de standaard procedure.

Als er geen of geen gegronde bezwaren tegen de voorgenomen straatnaamwijzigingen worden ingediend, moet het in principe mogelijk zijn om de definitieve vaststelling van de gewijzigde straatnamen aan de gemeenteraad van 27/28 april voor te leggen waarna aansluitend de knip definitief zal uitgevoerd worden, alle bevoegde instanties geïnformeerd worden (in bijzonder de hulpdiensten maar ook de navigatiefirma’s).

Concreet zou dus tegen de 2de helft van mei 2020 de realisatie een feit moeten zijn.