›› Home ›› Vragen-en-tussenkomsten ›› Thema

Stand van zaken 20-steegjesplan

10 oktober 2016

In antwoord op mijn eerdere schriftelijke vraag m.b.t. de heraanleg van twintig steegjes in het centrum van Gent, het zogenaamde  20-steegjesplan, bleek dat de eerste werken wellicht al op vrij korte termijn, ten vroegste eind 2016, in uitvoering zouden gaan. Duidelijk was in elk geval dat de Werregarenstraat als eerste moest opgenomen worden.

Intussen zijn we enkele maanden later, nadert het jaareinde en heb ik concreet dan ook volgende vraag:

Is er momenteel al meer zicht op de timing voor de heraanleg van de 20 steegjes en de Werregarenstraat in het bijzonder?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Zoals in ons vorige antwoord gemeld, zal het Werregarenstraatje als eerste steegje worden aangepakt. De start van de werken is voorzien op 17 oktober. Daartoe werd de bewonersbrief in bijlage verdeeld - deze is ook terug te vinden op de website van de stad Gent onder openbare werken:https://stad.gent/mobiliteit-openbare-werken/openbare-werken-uitvoering/werregarenstraat.

Voor de belangrijkste werken in uitvoering en ontwerp verwijzen we graag naar de website van de stad Gent waar ook onder Gent-Centrum verdere info over de steegjes zal ontsloten worden zodra deze ter beschikking is.

Een exacte timing voor alle steegjes is er dus op heden niet. Door beperkte ruimte in de steegjes zal de aannemer zowel de werken aan de nutsleidingen en riolering als bovenbouw verzorgen. Als de uitvoeringsmethode in het Werregarenstraatje vlot verloopt kunnen op dezelfde manier de andere steegjes ook aangepakt worden en zullen we in 2017 wel meer duidelijkheid kunnen scheppen over de planning van de andere steegjes.

De volgorde zal enigszins bepaald worden door de mate waarin de straatjes kunnen vrijgegeven worden door de nutsbedrijven. Alle sonderingen zijn uitgevoerd en de leidingen in kaart gebracht en er zijn ook al bijkomende coördinatievergaderingen doorgegaan met de nutsmaatschappijen die in eerste instantie bekijken of er uitbreidingen, aanpassingswerken en/of saneringen van hun infrastructuur nodig zijn.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken