›› Home ›› Vragen-en-tussenkomsten ›› Thema

Verkeersveiligheid scholencampus EDUGO

15 september 2016

Op mijn eerdere vraag over het veiliger maken van de omgeving van scholencampus EDUGO in Oostakker antwoordde u dat de aanleg van fietssuggestiestroken één van de mogelijkheden is. Exact een jaar geleden moesten echter nog een aantal issues verder onderzocht worden, intern teruggekoppeld en opnieuw besproken worden.

Er waren toen nog geen concrete keuze gemaakt op vlak van het beveiligen van de schoolomgeving. Intussen zou er een visienota zijn opgesteld die verder wordt besproken in een werkgroep.

Concreet heb ik dan ook volgende vragen:

  • Wat is de huidige stand van zaken m.b.t. het verkeersveiliger maken van de omgeving van de scholencampus EDUGO?
  • Wie maakt deel uit van de werkgroep en kan de visienota bezorgd worden?
  • Werden inmiddels ook concrete keuzes gemaakt? Zo ja, welke en wat is de timing voor de implementatie hiervan?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Antwoord op vraag 1 en 2

Momenteel werkt het studiebureau Grontmij/Sweco een voorontwerp uit voor de Sint-Jozefstraat (als fietsstraat) met onder meer veiligere aansluitingen op de Eksaardserijweg en op de brug over de R4.

Zodra dit verder uitgewerkt is, wordt dit door de projectleider van de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen en de scholenbegeleider van het mobiliteitsbedrijf aan de werkgroep van de Edugoscholengroep voorgelegd. De heraanleg van de Sint-Jozefstraat staat momenteel gepland in 2018 als alles goed gaat.

In de Krijtekerkweg zullen fietssuggestiestroken geschilderd worden zodra de betonplaten hersteld zijn. In de Eksaardserijweg, in het deel tussen de brug en de school, zijn door de verkeerstechnische afdeling een aantal aanpassingen gebeurd aan de signalisatie.


Antwoord op vraag 3

In de Edugo werkgroep zetelen volgende personen:

Lut Gobeyn, directie De Brug; Jo Luyssaert, preventie-adviseur; Luc Verreyt, directie De Toren; Dirk Vandriessche, directie Glorieux; Bart Demey, directie Slotendries;
Lut Bousard, directie Lourdes-Meerhout; Sabine Van Lancker, scholenbegeleider Mobiliteitsbedrijf.

Het laatste overleg van de werkgroep dateert van 7 maart 2016. Er werden een aantal scenario’s besproken met de directeurs. De keuzes waar de directies mee akkoord gingen, staan in het verslag in bijlage.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken