›› Home ›› Vragen-en-tussenkomsten ›› Thema

Aanvullend reglement Baarledorpstraat

15 september 2016

Op mijn eerdere schriftelijke vraag met betrekking tot het parkeren op de halfverharde stroken in de Baarledorpstraat in Drongen antwoordde u dat Stad Gent geen beslissing kan nemen inzake dit dossier en afhankelijk is van het gewest.

Uit het antwoord op een parlementaire vraag hierover blijkt echter dat de stad hiertoe zelf de beslissing dient te nemen om een aanvullend reglement op te maken en over te maken aan het departement MOW als toezichthoudende overheid. In het concrete geval van de Baarledorpstraat bleek de Vlaamse administratie nog geen ontwerpreglement van de stad te hebben ontvangen.

Concreet heb ik dan ook volgende vragen:

Werd inmiddels een aanvullend reglement dat parkeren op de halfverharde stroken in de Baarledorpstraat mogelijk maakt opgemaakt? Zo ja, werd dit reeds overgemaakt aan de toezichthoudende overheid? Zo nee, wanneer zal dit alsnog gebeuren?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Recent is het kruispunt Baarledorpstraat / Baarleveer heraangelegd is, met als gevolg dat de nieuwe situatie ook opgenomen dient te worden in dit aanvullend reglement. Het toelaten om te parkeren op de verhoogde berm in de Baarledorpstraat, met in achtneming van de minimale doorgang voor de voetgangers van 1,5 meter, zal ook juridisch verankerd worden in datzelfde aanvullend reglement.

Van zodra het aanvullend reglement opgemaakt is, zal het overgemaakt worden aan de toezichthoudende overheid MOW.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken