›› Home ›› Vragen-en-tussenkomsten ›› Thema

Overlast quads

4 mei 2016

In 2009 al werd de vraag gesteld of Gent, zoals een aantal andere steden en gemeenten toen, een verbod zou uitvaardigen op het rijden met een quad. Men beriep zich hiervoor op vrij algemene bepalingen in hun politiereglement (bvb. geluidsoverlast) waarover nogal wat juridische onzekerheid bestond. Op dat moment bleek er in Gent echter geen reden om een dergelijk (algemeen) verbod uit te vaardigen.

Toch vangen we soms signalen op van bewoners die geregeld overlast ervaren van quads. Sinds 2011 is er een officieel verbodsbord voor quads in het leven geroepen dat alle juridische onzekerheid wegneemt en dat het mogelijk maakt om quads op bepaalde plaatsen te verbieden in plaats van een algemeen verbod.

  • Is in Gent reeds een 'quad-verbod' (bord C6) van toepassing? Zo ja, op welke plaatsen?
  • Zo nee, wordt een 'quad-verbod' op overlastgevoelige plaatsen momenteel overwogen?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

In het Algemeen Verkeersreglement (K.B. 01/12/1975) is er inderdaad een verbodsbord opgenomen voor zgn. quads, namelijk het verkeersbord C6 ('Verboden toegang voor bestuurders van motorvoertuigen met vier wielen, geconstrueerd voor onverhard terrein, met een open carrosserie, een stuur als op een motorfiets en een zadel'). Dit verkeersbord werd ingevoerd bij K.B. 11/06/2011.

Op vandaag is er nergens in Gent een specifiek verbod op het gebruik van quads uitgevaardigd. Tot hiertoe heeft de Stad Gent geen redenen om hiervan gebruik te maken. De klachten over het gebruik van quads zijn zeer beperkt. Op dit moment hebben wij geen weet van overlastgevoelige plekken waar een quadverbod aangewezen zou zijn.

Indien u weet hebt van veelvuldige klachten, wilt u de bewoners dan toeleiden naar de Politie via de gekende kanalen?

Daniël Termont
Burgemeester