›› Home ›› Vragen-en-tussenkomsten ›› Thema

Verfraaiing onthaalinfrastructuur parking Vrijdagsmarkt

4 mei 2016

Vorig jaar gaf u in uw antwoord op mijn schriftelijke vraag (374/15), over de verfraaiing van de onthaalinfrastructuur van parking Vrijdagsmarkt, aan dat er in het verleden al enkele denkoefeningen waren gebeurd waarvan het Mobiliteitsbedrijf de bestaande informatie in de daaropvolgende maanden zou samenbrengen en bestuderen.

Na beoordeling van al deze gegevens en afweging van de verschillende opties zou een beslissing genomen worden over de aanpak van dit gebouw.

  • Waaruit bestaat de bestaande informatie over de verfraaiing van de onthaalinfrastructuur van parkings Vrijdagsmarkt?
  • Werd deze informatie de afgelopen maanden door het Mobiliteitsbedrijf samengebracht en bestudeerd?
  • Zo ja, wat was het resultaat van deze oefening? Zo nee, wat is hiervoor de reden en wanneer zal dit alsnog gebeuren?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Uit het samenleggen van verschillende (technische) documenten is gebleken dat de onthaalinfrastructuur het zenuwcentrum van de parking is: alle technieken zitten hierin gecentraliseerd. Dit betekent dat een vrij eenvoudige renovatie niet haalbaar is: de technieken zullen er immers voor zorgen dat de renovatie sowieso ingrijpend is.

Het feit dat de parking operationeel zou moeten blijven tijdens een dergelijke renovatie, maakt deze oefening extra moeilijk.

Bovendien zou een renovatieproject tot een veel beter resultaat kunnen leiden indien dit geïntegreerd zou kunnen worden in de heraanleg van het plein.

Gezien er geen technische noodzaak is om de onthaalinfrastructuur van de Vrijdagsmarkt aan te pakken, wordt dit project als minder prioritair beschouwd. Er is op dit moment dan ook geen budget voorzien op de meerjarenplanning voor een dergelijk project.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken