›› Home ›› Vragen-en-tussenkomsten ›› Thema

Heraanleg Wittemolenstraat

15 maart 2016

Een overgroot deel van de Wittemolenstraat kreeg in het WIS een kwaliteit C3 en D. Terecht, want bewoners signaleren diepe punten die gevaarlijk zijn voor fietsers en automobilisten. De voetpaden werden al vernieuwd, wat voor de voetgangers uiteraard een verbetering is, maar ook het wegdek zelf is aan herstelling of vernieuwing toe.

Concreet heb ik dan ook volgende vragen:

  • Zijn er reeds plannen voor de herstelling en/of heraanleg van de Wittemolenstraat?
  • Zo ja, waaruit bestaan de plannen en wat is hiervoor de timing?
  • Zo nee, wanneer worden deze verwacht?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Momenteel zitten we in voorontwerpfase waarbij we de start van de heraanleg inplannen voorjaar 2017. De duur van de heraanleg zal vermoedelijk 5 à 6 maand zijn. Ook deze uitvoeringstermijn wordt pas definitief als het ontwerp volledig klaar is en een correcte berekening kan gebeuren volgens de voorziene werken.  Deze timing blijft dus onder voorbehoud van het verdere gunstig verloop van de procedure IKZ Heraanleg Wegen, de voorbereidende werken door de nutsbedrijven en het verkrijgen van de nodige vergunningen.

Overal voorzien we langsparkeren langs 1 zijde van de straat, waar mogelijk werden restruimtes ingevuld met plantvakken en bomen (tussen de parkeervakken). Er werden 2 asverschuivingen voorzien in de straat, telkens aan het kruispunt met zijstraat.

Er worden ook fietsstallingen voorzien. De parkeervakken komen in kasseien. Voetpaden in betonstraatstenen en rijloper in asfalt.

Aanpassingen aan de openbare verlichting is nog in onderzoeksfase maar sowieso zal deze op gevel blijven.

In de eerste concepten die besproken geweest zijn, wordt het een éénrichtingsstraat richting Dendermondsesteenweg. Fietsers kunnen in 2 richtingen blijven rijden.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken