›› Home ›› Vragen-en-tussenkomsten ›› Thema

Verhoogde bermen Baarledorpstraat

29 februari 2016

Sinds jaar en dag wordt er in de Baarledorpstraat in Drongen geparkeerd op de halfverharde stroken t.h.v. de huisnummers 55 - 63. De stroken zijn voldoende breed, waardoor er parkeren de voetgangers niet hindert. Bovendien wordt het doorgaand verkeer, in tegenstelling tot wanneer men op de rijbaan zou parkeren, niet belemmerd. Bovendien levert op de rijbaan parkeren gevaarlijke situaties op, niet in het minst voor fietsers.

De stroken dienen echter beschouwd te worden als verhoogde berm. Binnen de bebouwde kom is het op verhoogde bermen, behoudens plaatselijke reglementering, verboden stil te staan of te parkeren. Ondanks op de berm parkeren jarenlang oogluikend werd toegestaan, blijkt de politie er sinds kort verbaliserend tegen op te treden.

Concreet heb ik dan ook volgende vragen:

  • Kan voor deze situatie een plaatselijke reglementering dat parkeren op de verhoogde berm verplicht overwogen worden?
  • Zo ja, binnen welke tijdspanne kan dit voorzien worden? Zo nee, wat is hiervoor de reden?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

De Baarledorpstraat is een gewestweg. Dit houdt in dat niet de Stad Gent wegbeheerder is, maar wel AWV. De Stad Gent kan echter geen beslissing nemen inzake dit dossier.

De vraag zal daarom overgemaakt worden aan AWV.

Indien er een akkoord is van AWV, zal de Stad Gent een aanvullend reglement opmaken om het parkeren op de verhoogde berm toe te laten. De timing hiervoor is moeilijk in te schatten, aangezien de Stad Gent afhankelijk is van het gewest.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken