›› Home ›› Vragen-en-tussenkomsten ›› Thema

Wijziging van de voornaam

4 december 2019

Een Gentenaar kreeg onlangs gelijk van de rechtbank inzake een geschil met de stad rond zijn naamswijziging. Hij wilde zijn voornaam veranderen in ‘Nellle’ en stuitte hierbij op een weigering van de bevoegde dienst. In dit geval was het hoofdargument dat er verwarring kan optreden, doch dat leek me vooral een subjectief gegeven. De burger trok naar de rechtbank die zijn redenering volgde en de naamswijziging goedkeurde.

Naar aanleiding hiervan vroeg ik aan bevoegd schepen Mieke Van Hecke hoe vaak een naamswijziging in 2019 werd geweigerd door desbetreffende diensten en welke argumenten in voorkomend geval worden gebruikt.

Ik ontving hierop volgend antwoord van de schepen:

Geacht raadslid,

In antwoord op uw schriftelijke vraag kan ik u het volgende melden.

Sinds 1 augustus 2018 werd de procedure om een voornaamsverandering gratis en vereenvoudigd. Wie wil kan een verzoek tot wijziging van zijn/haar voornaam indienen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Die beoordeelt, op discretionaire wijze en binnen de drie maanden, het verzoek volgens de gestelde voorwaarden voor voornaamsverandering. Net als bij de opname van de voornamen in de akte van geboorte dient de ambtenaar van de burgerlijke stand erop toe te zien dat de gevraagde voornamen geen aanleiding geven tot verwarring en zij de verzoeker of derden niet kunnen schaden. De bewoordingen van de voorwaarden zijn strikt identiek in beide gevallen:

- Voornamen die (op zichzelf of samen met de familienaam) als belachelijk, hatelijk, absurd of choquerend worden beschouwd.
- Overtallige voornamen.
- Voornamen die onuitspreekbaar zijn. Bijvoorbeeld een voornaam die uit slechts 1 letter bestaat of uit een opeenvolging van medeklinkers.

Wie niet akkoord is met een negatieve beslissing van de ambtenaar van burgerlijke stand kan hiervoor binnen de 30 dagen in beroep gaan bij de familierechtbank.

In 2019 ontving de Stad Gent 188 aanvragen tot voornaamsverandering. 181 hiervan werden positief beoordeeld. Op basis van bovenstaande voorwaarden weigerde de Stad Gent 7 aanvragen tot voornaamsverandering.

5 verzoeken werden negatief beoordeeld op basis van veroordelingen op het strafblad die een belemmering vormen voor een voornaamsverandering zoals opgenomen in de omzendbrief van 18/07/2018.

2 verzoeken werden negatief beoordeeld op basis van verwarring.

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.