›› Home ›› Vragen-en-tussenkomsten ›› Thema

Digitale infozuilen/aankondigingsborden

24 oktober 2017

In 2005 werden in Gent 20 digitale infokiosken geplaatst. Zo’n 10 jaar later verdwenen ze uit het straatbeeld. Wat in 2005 vooruitstrevend was en getuigde van de digitale evolutie in de stad bleek met de komst van smartphones, tablets... voorbijgestreefd. De Digitaal Talent Punten werden als alternatief naar voren geschoven.

Vandaag zien we in steeds meer steden en gemeenten opnieuw digitale infozuilen opduiken. Weliswaar geavanceerder dan de infokiosken uit 2005 met hedendaagse technologie aan boord. Ze worden onder meer gebruikt als digitaal interactief aankondigingsbord bij dienstencentra, in parken en op pleinen, bij cultuurhuizen, ... Vandaag zien we nog vaak ramen vol affiches, aankondigen en dienstmededelingen die door dergelijke digitale infozuilen zouden kunnen vervangen worden.

  • Werd de implementatie van digitale infozuilen en/of aankondigingsborden in onze stad al onderzocht?
  • Zo ja, wat was het resultaat van dit onderzoek?
  • Zo nee, bent u bereid dit alsnog te laten onderzoeken?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

We hebben inderdaad jaren geleden in Gent een ambitieus kioskenproject gehad, dat aanvankelijk succesvol leek, maar na enige tijd de verwachtingen niet meer heeft ingelost. Het dalend gebruik werd toegeschreven aan de spectaculaire groei van het gebruik van mobiele toestellen.

Anderzijds was het opmerkelijk dat enkele jaren geleden digitale kiosken bij een burgerbevraging van digitale ideeën bovenaan de lijst stonden.

Daarom zijn we dit in het oog blijven houden, als potentieel communicatiekanaal, maar ook voor andere doeleinden.

In het licht hiervan werd begin 2017 een bezoek gebracht aan de stad Eindhoven in Nederland, waar een nieuwe generatie van kiosk wordt uitgerold (de CityBeacon).  Deze oplossing verschilt fundamenteel van die van enkele jaren geleden: multifunctioneel (versus enkel kiosk), “state of the art” (versus snel verouderd en functioneel niet verder evoluerend), dienstenmodel (versus volledig in eigen beheer en op maat). In het business model van de leverancier wordt ingezet op de advertentiemarkt.

De algemene indruk na het bezoek was positief over het concept, maar de globale meerwaarde bleek nog te beperkt (enkel reclame, stadsplan, gratis wifi, routeplanner en informatie). Een overweging blijft uiteraard ook de extra inname van het openbaar domein.

Maar we blijven dit opvolgen.

Van een andere orde is het project rond digitale infoborden en digitale bewegwijzering (de zogenaamde “digital signage”) vanuit Digipolis. Intussen verouderde decentrale stand-alone systemen worden vervangen door nieuwe schermen die gekoppeld zijn aan het netwerk en ook centraal kunnen aangestuurd worden. Dit wordt (of zal worden gebruikt) voor de videowall aan de ingang van De Krook, cursus-signalisatie in de vormingslokalen in Campus Prins Filip, het infokanaal in woonzorgcentra. Een werkgroep met vertegenwoordigers vanuit de invalshoeken communicatie, dienstverlening en ICT bekijkt de verdere mogelijkheden.

Martine De Regge
Schepen van Personeelsbeleid, Facility Management en Administratieve Vereenvoudiging