›› Home ›› Vragen-en-tussenkomsten ›› Thema

Meldingapp Gent

4 september 2017

Zowel in de Appstore van Apple, als in Google Play, is onder de naam ‘Meldingsapp Gent’ een mobiele app terug te vinden voor het melden van sluikstorten in Gent. In het verleden heb ik al meermaals gepleit voor een eenvoudige en gebruiksvriendelijke app waarmee meldingen kunnen overgemaakt worden aan stadsdiensten.

Concreet heb ik hierover volgende vragen:

  • Betreft de ‘Meldingsapp Gent’ een officiële applicatie van Stad Gent?
  • Zo ja, sinds wanneer is deze in gebruik?
  • Hoeveel gebruikers zijn er inmiddels en hoe wordt de opvolging van meldingen gegarandeerd?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

De 'Meldingsapp Gent' is inderdaad een officiële applicatie van de stad Gent in samenwerking met Digipolis en IVAGO. Zowel in het bestuursakkoord als in het Actieplan Proper Gent was opgenomen dat er een app zou ontwikkeld worden om sluikstorten te melden.

De app maakt het melden van sluikstort heel wat makkelijker. Hiermee kan je snel en eenvoudig de locatie en aard van het sluikstort doorgeven en ook een foto toevoegen. Deze info wordt vervolgens bezorgd aan IVAGO.

Smartphone- en tabletgebruikers vinden de app 'meldingsapp gent' in de Apple Store of Play Store. De app is ontwikkeld voor een iOS- en Android- besturingssysteem. Handig is dat je niet direct over een internetverbinding dient te beschikken: je kunt de informatie ook registreren en later doorsturen.

De app werd dit voorjaar ontwikkeld. Na een eerste testperiode werd begin juli de app gepubliceerd in de app stores. Daarbij werd een oproep gedaan aan het stadspersoneel om de app te gebruiken om sluikstort te melden. Op die manier kon gekeken worden hoe vlot het afhandelen van de meldingen loopt bij IVAGO.

Op 31 augustus 2017 waren er in totaal 442 downloads van de app, waaronder 210 downloads voor Androïd en 232 in iOS. Tussen 1 jli en 31 augustus waren er 340 meldingen van sluikstort via de app.

De meldingen worden bezorgd aan IVAGO. Door de foto, de locatie en de aard van het sluikstort kunnen zij het opruimen ervan beter inplannen. Is het sluikstort niet voor IVAGO, dan geven ze de melding door aan de Cel Netheid die de melding verder behandeld.

Tine Heyse
Schepen van Milieu, Klimaat, Energie en Noord-Zuid