›› Home ›› Vragen-en-tussenkomsten ›› Thema

Recycleerbaarheid gipsproducten

3 april 2017

Als je 12 gratis aanbiedingen voor het containerpark opgebruikt zijn kan je er nog steeds terecht en betaal je volgens het achtergelaten gewicht en de afvalsoort. De twee afvalsoorten zijn: niet-recyclebaar afval en selectief afval. Volgens het reglement wordt als niet-recyclebaar afval beschouwd: afvalstoffen die niet kunnen gerecycleerd worden: o.a. brandbaar grofvuil, gipskarton (platen) en gips.

OVAM roept via haar website echter op om gebruikte gipskartonplaten niet langer tussen het andere sloopafval te gooien. Gipsafval, ook van sloopwerken, is sinds 2009 immers recyclebaar. De Belgisch Luxemburgse Gips Vereniging beschikt in de Antwerpse haven zelfs over een installatie die gipsafval verwerkt tot een zuiver poeder waarmee men nieuwe gipskartonplaten maakt.

Gipsproducten worden steeds meer gebruikt in de bouwsector. Ze zullen in de toekomst dus ook meer voorkomen  in bouwafval.

Concreet heb ik dan ook volgende vragen:

  • Hoe verklaart u de verschillende communicatie tussen IVAGO en OVAM over de recycleerbaarheid van gipsproducten?
  • Worden gipsproducten al selectief ingezameld op de IVAGO-containerparken? Zo nee, wat is hiervoor de reden en welk tarief wordt effectief op het aanbieden van gipsproducten aangerekend?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Gips wordt zo veel mogelijk gescheiden ingezameld omdat het, wanneer het bij het steenpuin wordt aangeboden, de kwaliteit daarvan sterk doet verminderen waardoor het steenpuin voor verwerking wordt geweigerd.

Wie, binnen het gebruik van de 12 gratis aanbiedingen, telkens minder dan 0,1m³ gipsafval aanbiedt, hoeft hiervoor niet te betalen.

Slechts wie méér gips achterlaat, of wanneer de 12 beurten zijn opgebruikt, betaalt een bedrag van 0,075 euro/kg (voor totaal gewicht tot 1.000 kg) tot 0,20 euro /kg (vanaf totaal gewicht vanaf 2.000 kg.

In 2016 werd 1.311 ton gips en gipskarton op de recyclageparken ingezameld. Van die 1.311 ton werd vorig jaar 190 ton, of 14 % van het totaal, aangeleverd in de 'betalende' categorie. Of, met andere woorden, enkel de aanbieders van grotere hoeveelheden dienen hiervoor te betalen.

Het is correct dat voldoende zuiver gips en gipskarton in Vlaanderen kan gerecycleerd worden. Twee bedrijven zijn hierin actief. De private partner ECOV is voor IVAGO verantwoordelijk voor de afzet en verwerking van de aangeleverde materialen. In het verleden werd geprobeerd om vrachten gipskartonafval, afkomstig van de IVAGO-recyclageparken, aan te leveren bij dergelijk bedrijf in Vlaanderen. Die bevatten echter te veel onzuiverheden, zodat het materiaal er geweigerd werd.

Vandaag wordt het materiaal onder strenge voorwaarden aangeleverd bij een Nederlands recyclagebedrijf, waar de sorteermogelijkheden (de mogelijkheden om de onzuiverheden uit het aangeboden materiaal te halen) groter zijn. Ook hier moeten we echter vaststellen dat regelmatig vrachten van IVAGO worden geweigerd omdat ze te veel andere materialen bevatten.

Gipsrecyclage is echter in hoofdzaak gericht op de professionele sector en voorzien op afbraak en restanten bij nieuwbouw. Het gipsafval dat op de recyclageparken terecht komt is in heel wat gevallen afkomstig van afbraakwerken en dus vaak te vervuild met andere materialen.

Het verschil in communicatie tussen OVAM en IVAGO betreft dus vooral de kwaliteit van het aangebrachte materiaal.

De markt voor recyclage van gipskarton is nog erg labiel. Te meer daar er in Vlaanderen nog grote gipsbergen liggen te wachten op verwerking. De kostrpijs voor de recyclage van gipskarton ligt nog erg hoog.

Een tariefwijziging naar de afvalsoorten die onder de noerme 'selectief' vallen, vraagt een wijziging van het retributiereglement. Dit dient vooraf binnen de organen van IVAGO te worden besproken.

Tine Heyse
Schepen van Milieu, Klimaat, Energie en Noord-Zuid