›› Home ›› Vragen-en-tussenkomsten ›› Thema

Toegang recyclageparken met eID

12 januari 2017

In de beleidsnota 2014-2019 van Ivago staat, in het kader van verdere administratieve vereenvoudiging voor de burger, dat zal onderzocht worden  in hoeverre er, naast de huidige toegangskaart voor de recyclageparken, gebruik kan worden gemaakt van de elektronische identiteitskaart als toegangskaart. Hiervoor bleek immers een grondige studie in samenwerking met CEVI noodzakelijk.

Concreet heb ik dan ook volgende vragen:

  • Wat is de huidige stand van zaken?
  • Werd deze studie inmiddels opgestart?
  • Zo ja, wat is hiervan het (voorlopige) resultaat?
  • Zo nee, wanneer zal dit alsnog gebeuren?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Het onderzoek rond het gebruik van de elektronische identiteitskaart is lopende.

De toegang tot het recyclagepark met een e-ID zal ten vroegste in 2019 worden toegepast. In 2019 dient er immers een nieuw contract voor het toegangscontrolesysteem tot de IVAGO-recyclageparken te worden afgesloten. In de opmaak van het bestek wordt daarvoor de mogelijkheid voor het lezen van de e-ID opgenomen. Het voortraject hiervoor werd opgestart.

Daarvoor moet IVAGO in de eerste plaats beschikken over een volledig, correct en steeds actueel bevolkingsbestand. Dit is in voorbereiding met Cevi.

Het gebruik van een e-ID betreft echter een complexe operatie daar bijvoorbeeld het rijksregisternummer van alle gezinsleden aan één IVAGO-klant moeten worden toegewezen, waarbij alle gezinsleden met hun e-ID-kaart toegang krijgen tot een recyclagepark en er tegelijk maar één saldo is.

Ook moet de koppeling met ondergrondse sorteer- en afvalpunten nog verder onderzocht worden. Die worden momenteel ook bediend met de IVAGO-kaart.

Tine Heyse
Schepen van Milieu, Klimaat, Energie en Noord-Zuid