›› Home ›› Vragen-en-tussenkomsten ›› Thema

Bijkomende mobilhomeplaatsen

10 februari 2014

Voor toeristen die reizen met een kampeerwagen zijn er in onze stad slechts een beperkt aantal voorzieningen. Men kan zich wenden tot camping Blaarmeersen en er zijn ook enkele plaatsen aan sporthal Driebeek in Gentbrugge. Deze laatste locatie biedt echter weinig of geen faciliteiten aan.

Nochtans zou het vanuit toeristisch oogpunt nuttig kunnen zijn om Gent ook bij mobilhomegebruikers te kunnen promoten, zodat zij meer geneigd zijn halt te houden aan onze stad.

Hoe staat het stadsbestuur tegenover het voorzien van bijkomende mobilhomeplaatsen met aangepaste faciliteiten?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Geregeld krijgen wij vragen naar meer en betere infrastructuur voor kampeerwagens in Gent. De huidige plekken (Dampoort, Yachtdreef, Land Van Rodelaan, Driebeek) zijn momenteel weinig of niet uitgerust, en niet vergund door Toerisme Vlaanderen. Driebeek wordt door de Duitse ADAC (te vergelijken met VAB) gepromoot, omdat er een lozingspunt is en openbaar vervoer naar het centrum. Niet elke kampeerwagentoerist, wil op een viersterrencamping staan zoals de Blaarmeersen. Een kampeerwagenterrein moet aan volgende voorwaarden voldoen om vergund te zijn door Toerisme Vlaanderen:

  • Een aftappunt met drinkbaar water
  • Een lozingspunt voor chemische toiletten
  • Een afvalverzamelplaats
  • Een landschappelijk verantwoorde afscherming van de openbare weg
  • Een staanplaats meet minstens 3m x 8 m per kampeerwagen
  • Een afgebakend terrein met 3 of meer plaatsen, uitsluitend voor kampeerwagens

Toerisme Vlaanderen heeft een kampeerautobeleid om wild kamperen tegen te gaan en het kampeerwagentoerisme te bevorderen. In mei 2011 vroeg Toerisme Vlaanderen de gemeenten om dit beleid mee te helpen realiseren, waarop de stad per brief positief reageerde.

Eind vorige legislatuur startten diensten stedenbouw en toerisme een locatiestudie, met als doel de plekken aan te duiden waar kampeerwagenterreinen mogelijk zijn. De terreinen moeten stedenbouwkundig in een goede bestemmingszone gelegen zijn, en op een praktische plaats vanuit het standpunt van de gebruiker (toegang vanaf het hoofdwegennet, verbinding met de Kuip). Deze studie is bijna afgewerkt, en zal aan het college voorgelegd worden ter aktename. Slechts een beperkt aantal sites zouden in aanmerking komen.

De resultaten van deze studie zullen in een volgende fase verder geconcretiseerd worden. Immers, er stellen zich nog verdere vragen en voorwaarden. Zoals het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning, aansluitingen op de nutsvoorzieningen, vorm van beheer en exploitatie, prijszetting, manier van beveiliging en toegang tot het terrein.

In januari is dit onderwerp besproken in het college. Het standpunt is dat de stad Gent ook voor deze vorm van toerisme mogelijkheden moet scheppen. Wij zullen dan ook binnen het voor toerisme beschikbaar investeringsbedrag (228.000 €) middelen voorzien voor de aanleg van een Gents kampeerwagenterrein. Aangezien zo’n terrein al vlug 50.000 € kost, zullen we ook een subsidiedossier indienen bij Toerisme Vlaanderen.

Annelies Storms
Schepen van Cultuur, Toerisme en Evenementen