›› Home ›› Vragen-en-tussenkomsten ›› Thema

Deelfietsen en deelsteps

5 januari 2021

In opvolging van mijn vraag van vorige zomer informeerde ik graag nog eens naar de inzichten van de schepen van mobiliteit inzake het deelfietsen in onze stad. De schepen deelde mee dat een allesomvattende evaluatie nog niet mogelijk was geweest. 

Wel maakt desbetreffende dienst, zo zei de schepen, beknopte tussentijdse evaluaties om op basis daarvan acties te formuleren om ervoor te zorgen dat free-floating deelfietsen hun rol binnen de mobiliteitsketen zo goed mogelijk kunnen blijven uitvoeren. Ook naar het systeem van deelsteps bevroeg ik de schepen.

Ik ontving hierover het volgende antwoord:

Geachte mevrouw D’Hose,

De evaluatie zal dit voorjaar worden gemaakt en worden afgerond tegen juni 2021.

In 2019 werden er vergunningen toegekend aan twee deelfietsaanbieders om hun deelfietsensysteem uit te rollen in Gent. In juni 2019 is Donkey Republic dan ook effectief gestart. De tweede aanbieder die een vergunning kreeg, is echter nooit begonnen in Gent. De gestage groei van het gebruik van Donkey Republic in Gent werd jammer genoeg abrupt onderbroken door het coronavirus. Er werd zeker tijdens de lockdown beduidend minder gebruik gemaakt van deelfietsen. Op de Gemeenteraad van 14 december 2020 werd er dan ook beslist om een eenmalige subsidie toe te kennen aan aanbieders van deelmobiliteit zoals Donkey Republic om de geleden verliezen deels te compenseren en de continuïteit van de activiteiten in Gent te kunnen garanderen.

Ook het al dan niet uitbreiden van het vergunningenkader voor deelsteps en deelscooters zal worden opgenomen in de evaluatie. Hiervoor zal uitdrukkelijk worden gekeken naar de nieuwe evoluties op de markt en de ervaringen uit andere steden met dergelijke aanbieders. Belangrijk voor ons is alleszins om het veiligheidsaspect en de effectieve impact op de duurzame mobiliteit van de deelsteps mee te nemen in de evaluatie.