›› Home ›› Vragen-en-tussenkomsten ›› Thema

Mobielvriendelijke versie van VisitGent

1 februari 2016

In het kader van de bespreking van de beleidsnota Toerisme maakte ik de opmerking dat een mobielvriendelijke versie van de website VisitGent een grote meerwaarde zou betekenen. Smartphones en tablets worden immers meer en meer gebruikt bij een toeristisch bezoek.

U antwoordde dat de nood aan een mobielvriendelijke versie van VisitGent gekend is en dat hier samen met Digipolis aan wordt gewerkt. Hierbij aansluitend maakte ik ook de opmerking dat er op de homepagina van de officiële stadswebsite (stad.gent) geen zichtbare link is naar de website VisitGent.

Graag wens ik te informeren naar de stand van zaken van de uitwerking van een mobielvriendelijke versie van de website VisitGent. Heeft u reeds zicht op wanneer deze operationeel zal kunnen zijn? Wordt er ook gewerkt aan de link met VisitGent vanop de homepagina van de officiële stadswebsite?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Het is inderdaad zo dat een mobielvriendelijke versie van VisitGent een belangrijke en noodzakelijke aanvulling is op de digitale communicatietools waarover we beschikken. De huidige website van Visit-Gent mobielvriendelijk maken is echter niet mogelijk. De technologie waarmee de website in 2010 gebouwd is laat dat niet toe.

Daarom hebben we samen met Digipolis beslist om een volledig nieuwe website te bouwen. Deze nieuwe website moet passen in de nieuwe communicatievisie van Toerisme en sluit aan bij de algemene tendens van een evolutie van ‘communicatie naar conversatie’. Dat wil zeggen dat de website goed uitgerust moet zijn om de bezoekers aan Gent en de gebruikers van de website ook de beste ambassadeurs voor Gent te kunnen laten worden. Dit geldt trouwens ook voor de andere tools die we maken zoals bijvoorbeeld de app voor gezinnen met kinderen die naar Gent komen en aan wie we een doe- en zoekspel aanbieden doorheen Gent.

Om de nieuwe website voor te bereiden zijn er vorig jaar en begin dit jaar al heel wat stappen ondernomen:

  • We hebben de visie op vlak van digitale communicatie uitgeschreven en doorgesproken met Digipolis
  • We zijn met werkgroepen gestart om de noodzakelijke functionaliteiten en architectuur van de nieuwe website uit te tekenen
  • We zijn de inhoudelijke denkoefening gestart i.f.v. de voorbereiding van de content van de nieuwe site (naar analogie met de oefening die we deden voor de toeristische gids en de toeristische magazines).

We zetten in dit alles heel erg in op ‘open data’ en zorgen ervoor dat de kwaliteitsvolle content die wij voor toeristen ontwikkelen ook gebruikt kan worden in andere apps en websites die informatie aan toeristen aanbieden (bv. Tripadvisor, Arrival Guides, Field Trip)

Daarnaast zetten we in op de volledige visitors journey cycle zoals ook beschreven in onze beleidsnota. Dus niet alleen informatie voor mensen die al in Gent zijn, maar ook voor mensen die Gent als reisbestemming overwegen.

Als het werk van de verschillende werkgroepen achter de rug is, kan het effectieve bouwen aan de website beginnen. Met Digipolis werd al afgesproken dat de nieuwe website de hoogste prioriteit krijgt. We mikken op het toeristisch seizoen 2017 om de nieuwe adaptieve website effectief te lanceren.

Wat uw vraag betreft om van op de website stad.gent een link te leggen naar visit-gent. Visit-Gent is weldegelijk terug te vinden op de website van de stad, maar je moet er even voor doorklikken. Ik heb gevraagd aan de communicatiedienst om op de landingspagina ook een link te plaatsen.

Annelies Storms
Schepen van Cultuur, Toerisme en Evenementen