›› Home ›› Vragen-en-tussenkomsten ›› Thema

Realisatie kampeerwagenterrein site Driebeek

25 januari 2016

In november vorig jaar antwoordde u op mijn vraag over de realisatie van een kampeerwagenterrein in Gent dat het verder uitwerken van de bestaande site Driebeek in Gentbrugge het voorkeurscenario was van zes onderzochte locaties.

Farys zou hiervoor een aantal opties uitwerken. De vergadering met de stadsdiensten hierover was eind november gepland.

Concreet heb ik dan ook volgende vragen:

  • Wat is de huidige stand van zaken in de realisatie van een volwaardig kampeerwagenterrein in Gent?
  • Hoe werden de door Farys uitgewerkte opties beoordeeld?
  • Is er al zicht op te timing voor de eventuele concretisering van de plannen?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Zoals in de commissie van november 2015 gezegd heb ik op 27 november vorig jaar een opstartvergadering gehad met Farys voor de uitbouw van een kampeerwagenterrein in Gent. 

Tijdens deze vergadering zijn verschillende aspecten besproken:

  • Welke capaciteit willen we voor het kampeerwagenterrein
  • Zal het terrein bemand worden of als onbemand terrein kunnen fungeren (dit vergt wel een slagboom en elektronische betaalmogelijkheden op de site)
  • Welke stedenbouwkundige voorschriften moeten in acht genomen worden? Immers op en rond de site van Driebeek gelden verschillende stedenbouwkundige regimes waarvan sommige ook vastgelegd zijn in het gewestelijk RUP.

De stand van zaken is momenteel dat vooral deze laatste aspecten nog verder gedetailleerd onderzocht moeten worden. Ik heb mijn dienst daartoe de opdracht gegeven. Er is intussen ook al een eerste overleg met de dienst stedenbouw hierover geweest. Van zodra hierover duidelijkheid is gaan we opnieuw aan tafel zitten met Farys.

We hebben in het gesprek met Farys aangegeven dat we willen gaan voor een onbemand en omheind kampeerwagen terrein waar de bezoekers via een geautomatiseerd systeem kunnen binnen en buitenrijden.  Farys zou dan wel instaan voor het onderhoud en het legen van afvalcontainers en dergelijke meer.

De uiteindelijke capaciteit zal bepaald worden door de haalbaarheid van de uiteindelijke inplanting op de site. We streven nog steeds naar minstens 8 kampeerwagen plaatsen.

Eerst moeten de stedenbouwkundige aspecten uitgeklaard worden voor de exacte locatie. Het is nog te vroeg om een concrete timing te geven voor de officiële opening van het kampeerwagenterrein.

Annelies Storms
Schepen van Cultuur, Toerisme en Evenementen