›› Home ›› Vragen-en-tussenkomsten ›› Thema

Cijfers Cultuurmarkt

18 januari 2016

De laatste editie van de jaarlijkse Gentse Cultuurmarkt vond plaats op 12 september 2015. Graag had ik over de volgende gegevens beschikt. 

  • het aantal bezoekers dat de cultuurmarkt bezocht en, indien gekend, hun profiel;
  • de evolutie van het aantal bezoekers in de afgelopen vijf jaar;
  • het aantal infostanden op de Cultuurmarkt;
  • het aantal verenigingen dat aan de cultuurmarkt heeft deelgenomen;
  • welke communicatie rond dit event werd verspreid en via welke kanalen;
  • het aantal vrijwilligers dat actief was tijdens de cultuurmarkt.

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Zoals u weet is de organisatie van de cultuurmarkt in Gent een initiatief van vzw Uitbureau. De vragen die u stelt, kunnen dus alleen door de organisator zelf precies beantwoord worden. Daarom heb ik uw vragen meteen doorgestuurd aan vzw Uitbureau. Indien u hierover nog bijkomende verduidelijking wenst, kunt u zich best rechtstreeks wenden tot de vzw, die u hierin zonder twijfel spontaan zal tegemoet komen.

Het antwoord van de vzw luidt als volgt:

De cultuurmarkt van 12 september 2015 werd bezocht door een 4000 à 5000 bezoekers. Deze groep was deels samengesteld uit de verwachte cultuurconsumenten maar ook uit een zeer representatieve mix uit alle lagen van de bevolking, met uitzondering van Gentenaars van andere origine. Een evolutie in die bezoekerscijfers laat zich niet echt vaststellen, het aantal blijft nagenoeg constant, zij het dat het weer een belangrijke (remmende of bevorderende) invloed kan hebben, wat voor een openluchtmanifestatie vanzelf spreekt. Het totaal van de infostands schommelt tussen 120 à 130 en is nagenoeg gelijk aan het aantal verenigingen, die op de cultuurmarkt hun initiatieven komen voorstellen. De communicatie van de cultuurmarkt, die een initiatief is van Uitbureau (Free Time) wordt verspreid via affiches en de website van de initiatiefnemer en ook via de website van de stad, de wekelijkse nieuwsbrief van de stad en via Uit in Gent van de Dienst Onthaal. Het aantal vrijwilligers precies berekenen ligt niet voor de hand. Het blijft onbekend hoeveel vrijwilligers er meewerken in de diverse infostands. De enige exacte cijfers, waarover we beschikken zijn de zes vrijwilligers, die Free Time kwamen helpen en de achttien jongens en meisjes uit de jeugdbewegingen, die na afloop assisteerden bij de afbraak.

Annelies Storms
Schepen van Cultuur, Toerisme en Evenementen