›› Home ›› Vragen-en-tussenkomsten ›› Thema

Kampeerwagenterrein in Gent

9 november 2015

In maart van dit jaar heeft het College van burgemeester en schepenen akte genomen van een locatiestudie voor mogelijke kampeerwagenterreinen in Gent. De kennisneming van deze 'Locatiestudie zwerfwagens' is een eerste stap waarna kan gezocht worden naar de meest geschikte locatie (zes locaties werden als geschikt naar voor geschoven) en exploitatievorm, zodat dit als een volwaardig project kan worden uitgewerkt.

In het kader van het toerismebeleid heeft het stadsbestuur immers de intentie om nu effectief een terrein voor zwerfwagens te realiseren. De meerjarenplanning voorziet hiervoor investeringsmiddelen op toerisme.

Is er ondertussen al meer zicht op de mogelijke locatie en exploitatievorm? Zo ja, binnen welke termijn kan dit terrein gerealiseerd worden?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Wat betreft de locatie hebben we in de lente de 6 geschikte locaties verder onderzocht op een aantal criteria waaronder eigenaarsstatuut, bereikbaarheid, stedenbouwkundige bestemming, inschatting door de gebruikers en praktische haalbaarheid van het project. Aan elke locatie zijn voor- en nadelen verbonden. Uiteindelijk geniet site Driebeek te Gentbrugge de voorkeurlocatie. Dit is eigendom van de stad Gent.

Wat betreft de exploitatie is het zo dat de stedelijke dienst toerisme kennis noch ervaring heeft over de bouw en de uitbating van een kampeerwagenterrein. Daarom hebben wij voor de zomer ons idee voorgelegd aan Farys, met de vraag of zij ons hierbij kunnen helpen. Farys heeft dit deze zomer intern bekeken en enkele opties uitgewerkt, die besproken zullen worden met de stadsdiensten op 27 november ’15.

Positief is dat Farys bereid is om mee te werken aan ons dossier. We zouden een terrein van 600 m² nodig hebben voor het uitwerken van een terrein voor 8 kampeerwagens, afgesloten via slagboom. Elke plaats meet minstens 8 op 3 meter. Op het terrein zullen drinkbaar water, elektriciteit en lozingspunten beschikbaar zijn.

Driebeek is onze voorkeurlocatie op die piste zullen we verder werken.

Annelies Storms
Schepen van Cultuur, Toerisme en Evenementen