›› Home ›› Vragen-en-tussenkomsten ›› Thema

Standbeeld Willem I

26 oktober 2015

2015 staat in het teken van Willem I. Het Comité 1815-2015: Willem, Bedankt! heeft gezorgd voor het ontwerp en de productie van een bronzen standbeeld. De stad zou zorgen voor de plaatsing op een gepast publieke locatie. Eind 2014 werd bekend dat ervoor gekozen werd het standbeeld een plaats te geven op de vernieuwde site aan de nog heraan te leggen Reep/Bisdomkaai.

Recent werd duidelijk dat de Gentse Reep ten vroegste in het voorjaar van 2017 helemaal zal opengelegd zijn. De werken op het terrein zullen ten vroegste in het voorjaar van 2016 kunnen starten.

Graag had ik hierbij volgende vragen willen stellen:

  • Is het ondertussen al duidelijk waar het standbeeld precies zal komen op de site?
  • Wordt de locatie Reep/Bisdomkaai, gezien de vertraging die de werken voor de heraanleg oplopen, nog steeds aangehouden?
  • Waar zal het standbeeld, in afwachting van een officiële inhuldiging, worden ondergebracht?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Voor de concrete plaatsing van het standbeeld zelf wordt gekozen voor een sobere integratie in het toekomstige ontwerp van de openlegging van de Nederschelde. Het beeld zelf wordt geplaatst ter hoogte van de trappenpartij aan de nieuwe kaaiverlaging op de Bisdomkaai (ter hoogte van basisschool De Oogappel).

Alle elementen voor een goede uitvoering van het beeld zijn meegenomen in het bestek voor de verdere uitwerking van de kaaien. Het is evenwel wachten op de concrete uitvoering en openlegging van de Nederschelde door W&Z NV.

De keuze voor de plaatsing aan de nieuwe kaaiverlaging aan de Bisdomkaai wordt aangehouden ondanks de opgelopen vertraging.

In tussentijd ging de VZW Willem I zelf een locatie uitzoeken voor de tijdelijke plaatsing van het standbeeld, al dan niet in samenspraak met de Universiteit Gent of in een museale context.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken