›› Home ›› Vragen-en-tussenkomsten ›› Thema

'Museakerkhof' Leo Copers

26 oktober 2015

Voor het kunstwerk “Museakerkhof” van de Gentse kunstenaar Leo Copers lijkt een permanente inplanting in het Citadelpark nog weinig haalbaar. De stad zou bereid zijn het kunstwerk aan te kopen als er, samen met de kunstenaar en de bevoegde instanties, een alternatieve locatie kan gevonden worden.

Heeft de schepen ondertussen al zicht op een mogelijke alternatieve locatie voor dit kunstwerk?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

De permanente plaatsing van het Museakerkhof van Leo Copers in het Citadelpark is inderdaad zo goed als onmogelijk geworden. Daarom hebben wij samen met de kunstenaar actief gezocht naar een alternatieve locatie voor dit kunstwerk. Daarbij zijn we uitgekomen op de Muzentuin op de Bijlokesite. Dat is de binnentuin ten westen van het STAM. De Bijlokesite is net als het Citadelpark een prachtige cultuursite met het STAM als groot museum ter plaatse, waardoor de betekenis van het kunstwerk ons inziens ook hier voluit tot zijn recht kan komen. Op dit ogenblik lopen er besprekingen met Leo Copers en de Groendienst van de Stad Gent over een eventuele integratie van het Museakerkhof in de Muzentuin. Als deze gesprekken positief kunnen worden afgerond, zullen wij zo vlug mogelijk daarna de aankoop en de integratie van het Museakerkhof van Leo Copers in de Muzentuin van de Bijlokesite voorleggen aan het college van burgemeester en schepenen voor een beslissing terzake.

Annelies Storms
Schepen van Cultuur, Toerisme en Evenementen