Verzakkingen Ledergemstraat Oostakker

11 februari 2013

Begin 2012 hebben er wegenwerken plaatsgevonden in de Ledergemstraat in Oostakker. Helaas werden deze slordig afgewerkt, met verzakkingen tot gevolg. Er werd een grote, grijze vierkante plaat gelegd om die verzakkingen te overbruggen (ter hoogte van huisnummer 4).

Bij regen of sneeuw is die plaat echter spekglad, wat tot gevaarlijke situaties leidt. Omwonenden hebben dit al meerdere malen gesignaleerd bij de stadsdiensten, tot nu toe zonder resultaat.

Wanneer zal er een duurzame en veilige oplossing voor bovenvermeld probleem worden uitgewerkt?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord van schepen Filip Watteeuw

Naar aanleiding van uw melding heeft de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen de plaat weggenomen en werd de verzakking opgevuld met ternair mengsel, zodat de locatie beter begaanbaar is.

De plaat werd er destijds gelegd door de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen om de toegankelijkheid tot de woning te verbeteren. Er bevindt zich daar immers een zeer drassig onverhard voetpad en een nutsmaatschappij had er eveneens werken uitgevoerd in de zijberm, waardoor de locatie slecht begaanbaar was.

De maatregel was slechts tijdelijk. Er worden daar momenteel nieuwbouwwoningen opgetrokken. De bedoeling is om na de afwerking van deze aanpalende nieuwbouwwoningen een volledig verhard voetpad aan te leggen. Dit valt te verantwoorden gezien de intensiteit van het voetgangersverkeer zo dicht bij het centrum van Oostakker.

Voor meer informatie over deze werken kan altijd contact opgenomen worden met dhr. Rob Peeraer, sectorverantwoordelijke van de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen op het nummer 09 266 86 50 of op rob.peeraer@gent.be

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.