Groene klokkenstoel

28 januari 2013

In navolging van de ‘groene daken’ werkt men in nieuwe bouwprojecten ook meer en meer met ‘groene gevels’, de zgn. verticale tuinen. Deze aanpak biedt tal van voordelen, maar zorgt tegelijk ook voor de verfraaiing van de gevel. Een ‘groene gevel’ kan dus ook een oplossing zijn om bouwwerken van een groene toets te voorzien.

Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan de fameuze betonnen klokkenstoel op het Emile Braunplein, voor velen een bouwwerk dat te groot en te log uitgevallen is.

Is de schepen bereid na te gaan of er methodes bestaan die de klokkenstoel op het Braunplein van een groene toets kunnen voorzien?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Het aanbrengen van een groene gevel op de betonnen klokkenstoel is bij mijn weten niet aan de orde geweest.

Enig onderzoek naar technische mogelijkheid of bevraging bij de diverse diensten naar wenselijkheid op opportuniteit (dan wel bijvoorbeeld de ontwerper) is nog niet gevoerd. Het aanbrengen van groene gevels zijn we zeker genegen, maar om uitspraken te doen over de locatie op de klokketoren is het zeker voorbarig.

We kunnen de mogelijkheid laten onderzoeken door de diensten. Het moet wel worden benadrukt dat de klokkenstoel deel uitmaakt van de hele procedure rond de aanleg van het Emile Braunplein

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.