verkeersmaatregel Sint-Kwintensberg

11 oktober 2021

Ik stelde op 17 september een schriftelijke vraag over een parkeerproblematiek (sv 00398). De schepen meldde dat er nog e.e.a. diende te gebeuren en dat de uiteindelijke uitkomst een parkeerhaak, een verdrijvingsvlak of een gele streep kan zijn.

Ik vroeg opnieuws naar de stand van zaken, en hoe het komt dat deze vraag nog niet is afgehandeld.

Het antwoord van de schepen:

Geachte mevrouw D’Hose,

Het Mobiliteitsbedrijf kan op vandaag geen beslissing nemen betreffende de aanvraag parkeermaatregel aan de Sint-Kwintensberg. Het onderzoek is nog steeds lopende.  Het Mobiliteitsbedrijf ontvangt heel veel vragen inzake parkeermaatregelen, daarom hanteren we een prioriteiten criterium voor verwerking waarbij de algemene verkeersveiligheid prioritair is. 

Het Mobiliteitsbedrijf heeft de afgelopen maanden gewerkt aan de opmaak van een afwegingskader voor het afhandelen van vragen betreffende parkeermaatregelen.  Dit is een noodzakelijke oefening om de grote toestroom van vragen te kanaliseren en een prioriteit te bepalen voor afhandeling.  Heel wat van die vragen gaan over foutparkeren, echter voor deze vragen is het niet mogelijk een parkeermaatregel in te richten.  Het is volgens de wegcode namelijk verboden om geheel of gedeeltelijk voor een inrit te parkeren. 

Het is voor de stad niet haalbaar om extra signalisatie te voorzien overal waar de wegcode niet wordt nageleefd. Ook is het niet wenselijk. Door veranderingen (bijvoorbeeld een garage die wordt omgebouwd) zijn maatregelen vaak niet meer nodig, zonder dat we daarvan op de hoogte zijn. De stad verandert continu. De overvloed van extra signalisatie die dan ontstaat, vervuilt het straatbeeld. Bovendien merken we dat extra signalisatie, die we in het verleden plaatsten, foutparkeren niet belet.

Tot slot kan dit er zelfs voor zorgen dat bestuurders foutparkeren voor inritten zonder extra signalisatie. Daarom gaan we nog slechts onder strikte voorwaarden in op dergelijke vragen. 

Binnenkort gaan we van start met de toepassing van het afwegingskader op alle openstaande dossiers, dit betekent dat alle burgers die een aanvraag voor een parkeermaatregel hebben ingediend aangeschreven zullen worden.