Verlichting Kunstlaan

25 januari 2013

De sfeerverlichting die geplaatst werd in de Kunstlaan en gericht staat op de gevels zorgt ervoor dat het op het straatniveau een stuk donkerder is geworden. Dit heeft te maken met het feit dat de gevelverlichting ofwel omhoog is gericht, ofwel wordt gehinderd door balkons en loggia's die veelvuldig in de straat aanwezig zijn.

Het gebrek aan verlichting op straatniveau en in portieken zorgt voor een gevoel van onveiligheid. Nochtans kan het niet de bedoeling zijn dat door het Lichtplan het sociale veiligheidsgevoel vermindert, wel integendeel.

Is de schepen bereid te onderzoeken of de verlichting in de Kunstlaan kan worden aangepast, zodat dat het sociale veiligheidsgevoel hierdoor verhoogd wordt?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid

Antwoord:

De Kunstlaan is in het Lichtplan opgenomen als een bijzonder tracé. De bijzondere tracés zijn op analoge wijze te verlichten als de primaire en secundaire assen binnen de kleine ring. Dit betekent met een passende straatverlichting. Ze verschillen echter van laatstgenoemde assen omwille van het historisch belang van het tracé, de specifieke perspectieven en de aanwezigheid van te verlichten gebouwen die behoren tot het architecturaal patrimonium.

De gevelwanden in de Kunstlaan zijn architecturaal zeer waardevol en het perspectief vanuit de straat op de verlichte Sint-Pietersabdij is uniek.

Het Lichtplan voorziet dat bij een concentratie van waardevolle of merkwaardige gevels de verlichting van het architecturaal patrimonium kan alterneren met de functionele straatverlichting. Dit is het geval in de Kunstlaan. Het niet branden van de functionele straatverlichting vanaf het invallen van de duisternis tot middernacht en enkel het branden van de sfeerverlichting, verhoogt de belevingswaarde op dit belangrijke tracé voor voetgangers en fietsers.

Er zal worden onderzocht of het verlichtingsniveau op de trottoirs voldoet aan de verlichtingsnormen van het lichtplan en indien dit niet het geval zou zijn zal naar een passende oplossing worden gezocht.”

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.