Lammerstraat

11 maart 2021

Met betrekking tot de verkeerssituatie in de (heraangelegde) Lammerstraat had ik een aantal vragen gericht aan schepen Watteeuw.

Momenteel is er geen ANPR controle voorzien aan de hoek Krook/Lammerstraat. Het valt regelmatig voor dat automobilisten op die manier de Lammerstraat inrijden, wat enkel toegelaten is voor hulpdiensten, openbaar vervoer en IVAGO.

Bij de recente heraanleg van de Lammerstraat is geen fietspad of fietssuggestiestrook voorzien. De straat ligt nochtans op de route van veel studenten en scholieren. Kan er alsnog iets gedaan worden om de verkeersveiligheid voor fietsers te vergroten? 

Staduitwaarts zijn er een zestal parkeerplaatsen (ter hoogte van de nachtwinkel). Hierdoor is het voetpad er zeer smal. Er is weinig of geen rotatie op die parkeerplaatsen: ze komen dus niet ten goede voor de handel en horeca en verhinderen een fietsvriendelijke inrichting (de bussen van De Lijn moeten een bijzonder draaimanoeuvre maken). 

Het antwoord van de schepen:

Geachte mevrouw D’Hose,

De Lammerstraat is nog maar zeer recent heraangelegd, nl. van september vorig jaar. Daardoor is een echte evaluatie nog niet mogelijk. De verkeersvolumes zijn momenteel ook veel lager dan gewoonlijk. Een echte inschatting van de situatie is daardoor evenmin mogelijk. Maar we zullen dit zeker in de gaten houden.

De allerbelangrijkste ingreep voor de fietsers was natuurlijk de invoering van het eenrichtingsverkeer (met uitzondering van bus, IVAGO en hulpdiensten). Daardoor werd de stadinwaartse richting autoluw, is er veel minder verkeer, meer ruimte en is een afzonderlijk fietspad niet nodig. Staduitwaarts is er wel een toeleidend fietspad naar de OFOS.

Wat de parkeerplaatsen betreft tonen cijfers aan dat de parkeerplaatsen voornamelijk door bewoners worden gebruikt. Uw opmerking dat ze niet ten goede komen van de handel en de horeca is dus zeker terecht. De Parking vlakbij, aan Gent Zuid is dan ook een zeer waardig alternatief.

We denken dat een fietspad, gezien de grote intensiteiten, op deze locatie niet aangewezen is, maar het weghalen van de parkeerplaatsen zal de veiligheid wel verhogen (geen openslaande deuren, geen maneuvers, meer ruimte) én biedt wel mogelijkheden om de verblijfskwaliteit in deze straat sterk te verhogen. De vrijgekomen ruimte zou kunnen worden ingericht in functie van de handelszaken met meer ruimte voor voetgangers, terrassen en groen. We zien in deze straat dus zeker mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren. Ook met het zicht op de ontwikkelingen in het wintercircus zou dit de straat ten goede komen. Dit zal zeker een boost geven aan de straat wat handel en horeca betreft. Daarnaast zou een mooie aansluiting bieden op de as Sint-Pietersnieuwstraat-Walpoortstraat. We zullen deze piste dus graag verder onderzoeken.

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.