Kalandeberg

4 februari 2020

Vorig jaar is de Kalandeberg opgefleurd met nieuwe bankjes. Een bijzonder goede zaak waar ik zelf lang voor heb geijverd. De bevoegde dienst heeft een plaats voorzien voor enkele speeltuigjes voor kinderen en die zijn geplaatst.

Bovendien is er een plaats voorzien voor de aanplanting van een boom. In het begin heeft men daar een bloemenveldje aangelegd met in het achterhoofd de aanplanting van de boom in het najaar. Ondertussen zijn we enkele maanden verder en is er nog niets geplant in dat omgeploegd stukje aarde.

Ik vroeg daarom aan bevoegd schepen voor openbaar groen De Bruycker of er een timing is wanneer de boom geplant zal worden

Ik mocht volgend antwoord ontvangen:

Geachte raadslid,

In antwoord op uw vraag kan ik u het volgende meegeven:
De boom werd besteld. Na levering wordt deze aangeplant op de Kalandeberg.
De aanplant is voorzien rond maart 2020.

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.