Werkzaamheden in de Sint-Jansvest en de Saghermansstraat

30 januari 2020

De werkzaamheden in de Sint-Jansvest en de Saghermansstraat zijn al even aan de gang.

Hoewel de werken uiteraard nodig zijn, is er voor de buurtbewoners heel wat hinder. Bovendien loopt de communicatie mank zo verneem ik.

Er wordt overlast gecreëerd door veelvuldig uitstel van de werken. Dit zowel naar onbereikbaarheid toe als de onbeschikbaarheid van garages.

Dit stelt vele bewoners voor problemen: ze kunnen immers hun wagen niet kwijt en er worden geen alternatieven geboden. Bovendien zijn er al bewoners beboet die een straat in de verkeerde richting uitreden doch zij hadden op dat moment geen enkel andere mogelijkheid. Ook dat zou dus beter moeten kunnen.

Daarom stelde ik volgende schriftelijke vragen aan schepen Watteeuw:

Wat is de actuele stand van zaken van deze werken?

Is het mogelijk een gedetailleerde timing van de resterende werken mee te geven? Kan deze timing ook aan de bewoners worden meegegeven?

Wat raadt u bewoners aan wiens garage onbereikbaar is? kunnen er parkeercheques voor parking Kouter gegeven worden of kunnen zij -gratis- parkeren in andere straten?

Ik mocht van de schepen volgend antwoord met bijlages ontvangen:

Geachte mevrouw D’Hose,

De dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen meldt mij dat momenteel de aannemer bezig is met de laatste kasseiwerken (duurtijd ca. 1 week). Daarna volgt nog een uithardingsperiode van twee weken. Normaliter zouden de werken begin maart volledig rond moeten zijn.

De dienst wil u ook graag melden dat hier geen ‘uitstel’ van de werken aan de orde is.

De werken in de Sint-Jansvest en de Saghermansstraat moesten door onvoorziene werfomstandigheden (onstabiele oudere woningen in de straat) stilgelegd worden. Om de stabiliteit van deze woningen niet in gevaar te brengen, moest het ontwerp van de riolering aangepast worden. Dit werd aan alle buurtbewoners gecommuniceerd d.m.v. een brief op 16 september 2019 (zie bijlage). Eén week later informeerden we de buurtbewoners opnieuw over de (gedeeltelijke) heropstart van de werken op 26 september 2019 in de Saghermansstraat en een deel van de Sint-Jansvest (zie bijlage). Daarna volgde nog een aankondiging van de heropstart van de rioleringswerken in het resterende deel van de Sint-Jansvest eind oktober 2019 (zie bijlage).

De dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen zal nog een laatste bewonersbrief bezorgen voor de komende drie weken.

Alle parkeermaatregelen tijdens de uitvoering van werken zijn raadpleegbaar op: https://stad.gent/nl/mobiliteit-openbare-werken/wegenwerken-jouw-buurt/wegwijs-wegenwerken#43008

Standaard bevat de eerste bewonersbrief in de linkerkolom een alinea over parkeren tijdens wegenwerken en waar men terecht kan.

 

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.