Werken Koophandelsplein

26 november 2019

Een handelaar meldt dat het Koophandelsplein momenteel onderbroken is.

Er is geen informatie bezorgd over de aard van de werken noch over de duurtijd ervan.

Ik vroeg bevoegd schepen Watteeuw om duidelijkheid te verschaffen.

Het antwoord:

Geachte mevrouw D’Hose,

Het betreft hier werken van VVM De Lijn waarvoor ook een vergunning werd verleend (vervangen van een spoorwissel). Deze vergunning loopt van 25/11 tem 13/12/2019

Tevens werden hier vooraankondigingsborden geplaatst en is de signalisatie voor fietsers en voetgangers volledig correct opgesteld conform de verleende vergunning.

Wat betreft de communicatie naar de aangelanden (wat eveneens een last is van de vergunningshouder), hebben we voor dit specifieke geval kopie van de bewonersbrief bij de aannemer opgevraagd.

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.