Provinciale Commissie Verkeersveiligheid

25 november 2019

De Provinciale Commissie Verkeersveiligheid (PCV) onderzoekt kleinschalige maatregelen die de verkeersveiligheid op de Vlaamse gewestwegen verbeteren en die niet onder de projectmethodologie van het Besluit van de Vlaamse Regering van 6 september 2019 vallen.

E.e.a. kan bestaan uit kleine aanpassingen van kruispunten ten voordele van voetgangers en fietsers of het openbaar vervoer, eenvoudige wijzigingen in het wegbeeld zoals lokale middenbermen, asverschuivingen, uitstulpingen van voetpaden, wegversmallingen, verkeersplateaus, gemarkeerde voetgangersoversteekplaatsen, ...

Het gaat om relatief goedkope ingrepen (maximum 500.000€) die snel (binnen de 6 maanden) kunnen worden gerealiseerd.

Ook de lokale overheden maken hier deel van uit.

Ik vroeg aan bevoegd schepen Watteeuw of Stad Gent ook vertegenwoordigd is in deze commissie en er vanuit de stad al voorstellen gedaan werden in deze commissie om bepaalde punten aan te pakken? Ik vroeg de schepen tevens om zijn mening over de werking van deze commissie.

Het antwoord:

Geachte mevrouw D’Hose,

De Provinciale Commissie Verkeersveiligheid is een overlegorgaan dat normaal op het einde van een proces oordeelt over voorstellen die zijn ontwikkeld door de wegbeheerder en de lokale overheid. De Stad Gent is vertegenwoordigd in deze PCV door het Mobiliteitsbedrijf.

Er is permanent overleg tussen de stad en het Agentschap Wegen en Verkeer, waarbij de stad veel voorstellen doet voor verbeteringen van de verkeersveiligheid op gewestwegen.  

Als aan het eind van een proces blijkt dat de voorgestelde oplossing via de PCV hoort besproken te worden, wordt dit punt geagendeerd.

De stad werkt op een constructieve manier samen met AWV, zowel in als buiten de PCV.  Het enige heikele punt lijkt ons de beschikbare budgetten te zijn. Het gebeurt regelmatig dat bepaalde oplossingen niet op relatief korte termijnen kunnen worden uitgevoerd wegens onvoldoende kredieten.

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.