Inventaris verkeersborden

6 november 2019

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken en het Agentschap Wegen en Verkeer hebben een mobiele webapplicatie ontwikkeld waarmee op een efficiënte manier verkeersborden kunnen worden geïnventariseerd op het openbaar domein. 

Deze applicatie is de afgelopen maanden reeds getest en wordt uitgebreid naar gans Vlaanderen.

Ik bevroeg schepen Filip Watteeuw of Stad Gent heeft deelgenomen aan het proefproject hieromtrent en of de schepen heil ziet in deze applicatie om bijvoorbeeld na te gaan of er een wildgroei is aan verkeersborden op het Gentse grondgebied.

Ik ontving hierover volgend antwoord van de schepen:

Geachte mevrouw D’Hose,

Het Mobiliteitsbedrijf (VTT) en Digipolis zijn hier momenteel mee bezig.

Vanuit Gent werken we niet rechtstreeks in de tool van Vlaanderen aangezien signalisatie niet enkel een verhaal is van verkeersborden, maar ook van wegmarkering en straatmeubilair. Net zoals de stad Antwerpen, werkt Gent met een eigen tool (Simad). Met deze tool kunnen we alle drie de objecten (verkeersborden, wegmarkeringen en straatmeubilair) samen beheren.

In de werkgroep, waar het Mobiliteitsbedrijf en Digipolis zijn vertegenwoordigd, is er onder andere voor gezorgd dat er een doorstroming vanuit onze toepassing mogelijk is naar de verkeersbordendatabank van Vlaanderen. Deze synchronisatie is momenteel nog niet klaar, maar zou in de nabije toekomst moeten werken. De testen zijn momenteel lopende.

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.