Doorgang St.Gerolfstraat-Keiskantstraat

7 februari 2019

Op 26 oktober 2018 heb ik een schriftelijke vraag gesteld met betrekking tot de doorgang Sint-Gerolfstraat-Keiskantstraat. Het betreft meer bepaald de problematiek van het doorrijdend verkeer in de Keiskantstraat.

Het antwoord was toen dat men mijn suggestie om bijkomende anti-doorrij infrastructuur te plaatsen t.h.v. het golfterrein zou laten onderzoeken.

Intussen zijn we enkele maanden verder en doet het probleem zich nog steeds voor.

Op 7 februari 2019 vroeg ik schepen Watteeuw naar het resultaat van het onderzoek en de bespreking tussen de verschillende betrokken diensten.

Antwoord:
Naar aanleiding van deze problematiek is beslist om in de Keiskantstraat, ter hoogte van het pad richting golfterreinen en terreinen van de plaatselijke voetbalclub, vaste palen te plaatsen.

Vooraleer deze palen worden geplaatst, moeten beide nieuwe straatkanten, op uitdrukkelijke vraag vanwege de Brandweer, verschillende straatnamen krijgen. Dit om te vermijden dat bij een interventie de Keiskantstraat aan de verkeerde zijde zou worden ingereden en de hulpdiensten ter hoogte van de palen niet zouden kunnen doorrijden.

Ondertussen is hiervoor de procedure gestart.

Nadat deze straatnaamwijziging is doorgevoerd, kunnen de palen in de Keiskantstraat worden geplaatst.

Filip Wattteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.