Organisatie BK Wielrennen 2019

10 09 2018

In het najaar van 2015 bevestigde u al dat het Belgisch kampioenschap wielrennen 2019 in Gent zou plaatsvinden, wellicht op 30 juni. Tijdens de commissie van december werden hier de algemene lastenvoorwaarden besproken en het wielerevenement staat inmiddels al vermeld op de website van de wielerbond op, inderdaad, zondag 30 juni 2019.

In december gaf u aan dat een grootschalig evenement als het BK een gecoördineerde aanpak vergt waar diverse diensten (sportdienst, mobiliteit, politie, communicatie, ...) bij betrokken zijn. Ook de suggestie van collega Goossens om in de marge bijvoorbeeld een tentoonstelling te organiseren zoals eerder tijdens de Zesdaagse gebeurde zou worden meegenomen.

Het evenement komt maand na maand dichterbij en concreet heb ik dan ook volgende vragen:

  • Wat is de huidige stand van zaken in de organisatie van het BK?
  • Is bijvoorbeeld de locatie van de start- en aankomstzone al bekend?
  • Zal het BK op een gesloten omloop worden gereden en wordt er desgevallend gedacht aan de toegang voor Gentenaars tot het evenement?
  • Werd de suggestie voor culturele randactiviteiten al meegenomen? Zo ja, welke richting gaan de ideeën uit?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Het was niet evident om een parcours uit te tekenen dat enerzijds voldoende attractief en selectief was, en anderzijds voldoende oog had voor mobiliteitsaspecten, logistiek, bereikbaarheid voor bewoners, aanvaardbaar was voor de veilgheidsdiensten enz.

Maar ik denk dat we in die delicate oefening met glans geslaagd zijn. Ik kan u dan ook vandaag in primeur meedelen dat we vorige week met de Belgische wielerbond (KBWB) het parcours voor het BK wielrennen op de weg hebben kunnen vastleggen.

Het voorstel zal morgen aan de bevoegde commissie van de KBWB ter bekrachtiging voorgelegd worden.


Vrouwenwielrennen volwaardige plaats

Het meest in het oog springend is dat we het vrouwenwielrennen een volwaardige plek hebben gegeven. In het verleden was het zo dat de dames elite hun koers voor de start van de heren reden en daardoor op een zeer vroeg uur aan de bak moesten (voor 8u 's ochtends).

Om het dameswielrennen een volwaardige plaats te kunnen geven, zullen we met de heren elite eerst een grote lus maken, richting Vlaasme Ardennen, alvorens aan de lokale ronden op Gents grondgebied te beginnen. Daardoor kan het startschot voor de dames heel wat later, om 10u15, gegeven worden. De dames rijden vervolgens 7 plaatselijke ronden van 15,5 km. Start en aankomst zijn voorzien aan de Watersportbaan.


Parcours heren: 3 ronden in Vlaamse Ardennen, 7 in Gent (Drongen)

De heren starten aan de voet van het stadhuis om 12u, en rijden dan via Merelbeke richting Vlaamse Ardennen. Daar leggen ze 3 keer een lus af van 18 km. Die lus bevat verschillende kasseistroken en leent zich perfect voor diegenen die een vroege aanval willen opzetten.

Daarna gaat het richting Gent waar de heren nog 7 plaatselijke ronden van 15,5 km afleggen. Het parcours situeert zich volledig in het landelijke Drongen. Een eerbetoon aan Walter Godefroot, de Gentenaar die zowel in 1965 als in 1972 Belgisch Kampioen werd bij de heren elite. Dit lokale parcours kan ingeval van wind best wel voor verrassingen zorgen door de vele open ruimtes.

We eindigen met een magistrale rechte lijn aan de Watersportbaan; het is een parcours dat zowel de Flandriens als de ras sprinters zal kunnen bekoren.


Overlast

De lus in Gent zal afgelegd worden op een volledig afgesloten parcours. uiteraard kunnen we niet vermijden dat de bewoners wat hinder zullen ondervinden maar we proberen dit tot een minimum te beperken en we zullen alternatieven voor hen voorzien.


Randactiviteiten

De komende weken gaan we op zoek naar een organisatiepartner. Met hen zullen we ook een programma aan nevenactiviteiten invullen. Gelet op het parcours en het feit dat dit BK ook een beetje een eerbetoon is aan Walter Godefroot lijkt het mij evident dat daarbij het accent op Drongen komt te liggen Bij deze dan ook een warme oproep aan het lokale verenigingsleven dat als ze ideeën of voorstellen hebben ze dit gerust aan de Sportdienst kiunnen laten weten.

Resul Tapmaz
Schepen van Welzijn, Gelijke kansen, Gezondheid en Sport

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.