Gentse G-sportaward

6 november 2017

Op de Gentse Sportawards worden elk jaar de laureaten gehuldigd van de Trofeeën voor Sportverdienste. Ook alle andere Belgische en regionale kampioenen van de Gentse clubs worden daarbij in de bloemetjes gezet. In zeven verschillende categorieën wordt een Trofee voor Sportverdienste uitgereikt: sportman, sportvrouw, sportvereniging...

Een belangrijke categorie ontbreekt misschien nog in dit rijtje: G-sporter, de sport voor mensen met een beperking. Stad Gent zet al sterk in op G-sport om ook mensen met een beperking de kans te geven om te sporten en bewegen. Hoewel G-sport eigenlijk gewoon sport is verdient het alle steun om gepromoot en ondersteunt te worden. Een Gentse G-sportaward kan daar zeker toe bijdragen.

Concreet heb ik dan ook volgende vraag:

Bent u bereid een categorie G-sport aan de Gentse Sportawards toe te voegen?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Ik wil u van harte bedanken voor deze suggestie.

U stelt terecht dat de Stad Gent heel wat inspanningen doet om mensen met een beperking de kans te geven om te sporten en te bewegen. Er zijn de werkingssubsidies voor sportverenigingen, de G-sportkampen en sinds begin dit jaar is er ook een voltijds consulent aan de slag die de Gentse sportverenigingen met raad en daad bijstaat bij hun inspanningen om een aangepast aanbod voor G-sporters te ontwikkelen. Ik kan u alvast meegeven dat er nog een en ander op stapel staat, en ik zal dit uitgebreid toelichten op een volgende Commissie CSF.

Uw suggestie om een categorie G-sport aan de Gentse Sportawards toe te voegen, neem ik graag ter harte. Ik wijs er op dat G-sport ook in het verleden al sportawards wist weg te kapen: in 2015 werd rolstoelbasketclub The Silverspokes het Jeugdteam van het Jaar. En dat is natuurlijk de beste promotie: als G-sportteams gewoon als sportteams worden beoordeeld en bekroond.

Ik heb ondertussen met de Sportdienst afgesproken dat we vanaf de editie 2018 van de Gentse Sportawards (uitreiking in 2019) een categorie G-sport in het leven roepen. Een wijziging van het reglement was niet meer mogelijk voor de lopende editie. De kandidaten voor de Gentse Sportawards 2017 (uitreiking in 2018) kunnen nog tot 31 december 2017 worden voorgedragen via https://stad.gent/sport/sportclubs/informatie-voor-gentse-sportclubs/gentse-sportawards.

Resul Tapmaz
Schepen van Welzijn, Gelijke kansen, Gezondheid en Sport

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.