Vrijstelling om te zetelen in kiesbureau bij derde oproep

25 september 2017

De voorbije jaren kwam het voor dat Gentenaars verscheidene verkiezingen na elkaar werden opgeroepen om te zetelen als voorzitter of bijzitter in een kiesbureau of stemopnemingsbureau. Velen beschouwen dit als een onrechtvaardigheid. In de aanloop naar de verkiezingen in 2014 kondigde u al aan dat uw diensten sinds 2012 bijhouden wie opgeroepen werd als bij- of voorzitter en dat Gentenaars in de toekomst maximum 2 keer moeten zetelen.

Onlangs werd trouwens in het federale parlement een wetsvoorstel ingediend dat ervoor moet zorgen dat burgers die dat wensen vrijgesteld kunnen worden van een voor- of bijzitterschap wanneer ze hiervoor minstens al twee keer werden opgeroepen.

  • Klopt het dus dat voor de verkiezingen van volgend jaar voor het eerst Gentenaars vrijgesteld zullen worden die de afgelopen twee verkiezingen al zetelden als voor- of bijzitter?
  • Zo ja, hoeveel Gentenaars zullen concreet van een dergelijke vrijstelling kunnen genieten?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Het klopt inderdaad dat onze diensten sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 bijhouden wie zetelde als bij- of voorzitter in een bureau. Dat wordt aangeduid in het rijksregister. Omdat we vinden dat Gentenaars die al twee keer zetelden, hun burgerplicht vervulden, werd eerder al beslist dat deze mensen geen drie keer of meer moeten zetelen.

In aanloop naar de verkiezingen trekt onze Bevolkingsdienst op vraag van het Gentse Parket altijd lijsten met mensen die opgeroepen kunnen worden als voor- of bijzitter.

4200 Gentenaars zetelden sinds 2012 al één keer. 396 Gentenaars zetelden zowel voor de verkiezingen van 2012 als die van 2014. In totaal zullen we dus een kleine 400 namen van Gentenaars schrappen uit de lijst die we aan het Gentse parket bezorgen. Uiteraard kunnen mensen zich wel nog als vrijwilliger opgeven ook als ze al 2 of meer keer zetelden.

Bij elke verkiezing zijn er per stembureau 1 voorzitter, 1 secretaris en 4 bijzitters nodig. In Gent zijn er 300 stembureaus en zijn er dus 1800 personen voorzien. Daarnaast zijn er per verkiezing 100 telbureaus met dezelfde samenstelling. Dit betekent dat er voor de Gemeente- en Provincieraadsverkiezingen van 2018 in totaal 200 telbureaus zullen zijn, waar in totaal 1200 personen moeten aanwezig zijn. Met de stem- en telbureaus samen zijn er dus 3.000 Gentenaars nodig.

Sofie Bracke
Schepen van Burgerzaken en Protocol en Ambtenaar van de Burgerlijke Stand

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.