Damesvoetbal in Gent

11 september 2017

Eén van de speerpunten uit het onlangs goedgekeurde masterplan 'Voetbal in Gent' is dat voetbal voor iedereen is. Zo wordt er aangegeven dat ook steeds meer dames en meisjes hun weg naar het voetbalterrein vinden en dat het damesvoetbal enorm aan populariteit wint.

Er wordt verwezen naar de KAA Gent Ladies, die in de hoogste klasse actief zijn, maar tegelijk wordt aangegeven dat andere clubs die de stap willen zetten om een vrouwenteam uit te bouwen op drempels stoten. Om de uitdagingen met betrekking tot vrouwenvoetbal in kaart te brengen en mogelijke oplossingen aan te reiken wordt een werkgroep meisjesvoetbal opgericht, die een actieplan zal opmaken.

  • Heeft de schepen al zicht op de verdere stappen die zullen worden gezet om het vrouwenvoetbal verder uit te bouwen?
  • Werd de werkgroep meisjesvoetbal al opgericht?
  • Wanneer zal een en ander verder geconcretiseerd worden?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

De Werkgroep Meisjesvoetbal werd aan het einde van het vorige seizoen (2016-2017) opgericht door de KAA Gent Foundation (Voetbal in de Stad) binnen de schoot van het Elk Talent Telt-partnerschap en kwam sindsdien op regelmatige basis samen. In deze werkgroep zitten vertegenwoordigers van de clubs die zich de komende jaren op dat vlak verder wensen te engageren en dat ook kunnen (afhankelijk van de capaciteit van de werking).

In samenwerking met KAA Gent Ladies en met ondersteuning van een private partner (XL group) werd een project uitgeschreven. De komende drie jaar zullen meisjesvoetbalkernen opgestart worden in 6 Gentse buurt, in de schoot van 6 ETT-partnerclubs.

In oktober 2017 worden de eerste twee kernen op gang getrapt: Jago Sint Amandsberg en HT Zwijnaarde.


Methodiek

Voor de winterstop worden op beide locaties laagdrempelige initiatietrainingen georganiseerd, telkens voor drie leeftijdsgroepen (U7-U9, U10-U13, U14-U16). Per groep wordt gemikt op een vijftiental meisjes. Deze trainingen worden om de twee weken georganiseerd op de terreinen van de twee betrokken partnerclubs. De bedoeling is dat deze trainingen laagdrempelig en inclusief zijn. We willen het engagement bij het opstarten niet te zwaar maken. Het is ook een bewuste keuze om bij opstart van het project zeer voorzichtig om te gaan met de deelnemers om drop out te vermijden. Het is een absolute prioriteit om van de eerste trainingen, veilige, aangename leeromgevingen te maken waar kinderen en ouders zich goed bij voelen.

Voor de toeleiding zullen contacten gelegd worden met Brede School, met de scholen in de respectievelijke buurten en met andere wijkpartners. Ná de winterstop zal de intensiteit worden opgedreven: er komen vanaf dan wekelijkse trainingen waarbij af en toe ook wel eens een wedstrijd zal georganiseerd worden met een ploegje van Jago Sint-Amandsberg of HT Zwijnaarde om de integratie in de clubwerking te bevorderen. De verschillende groepen kunnen zo steeds meer richting reguliere werking opschuiven. Het opzet is dat de partnerclubs het daaropvolgende seizoen (2018-2019) de meisjeswerking inbedden in de eigen clubwerking. Alle ETT-clubs maken gebruik van het UitPas-systeem wat de inschrijving/aansluiting en bijgevolg de overgang naar de clubs zal vergemakkelijken.

In de seizoenen 2018-2019 en 2019-2020 wordt deze methodiek telkens herhaald in 2 nieuwe buurten (met clubs die deel uitmaken van de werkgroep). Er is voldoende budget om meisjesvoetbalwerkingen op starten en te verduurzamen in 6 Gentse buurten.


Wervende kracht van KAA Gent benutten

KAA Gent Foundation (Voetbal in de Stad) trekt het project telkens één seizoen om het vervolgens over te dragen aan de betrokken partnerclubs. Trainingen worden daarom ook gegeven in KAA Gent-outfit om de wervende kracht van KAA Gent opnieuw ten volle te benutten. Met KAA Gent Ladies is ook overeengekomen dat deelnemende meisjes samen naar een wedstrijd van de Ladies kunnen komen kijken en dat de werking vanuit de Ladies van nabij zal opgevolgd worden.

Resul Tapmaz
Schepen van Welzijn, Gelijke kansen, Gezondheid en Sport

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.