Zitbanken Kalandeberg

11 september 2017

Eerder informeerde ik al een aantal keer naar de vernieuwing van de verouderde plastic zitbanken op de Kalandeberg. Eind 2015 antwoordde de schepen dat het plein van de Kalandeberg in een globale aanpak voor het Centrum zou worden meegenomen. Het plein zou in 2017 worden aangepakt. Ondertussen zijn we najaar 2017, maar zijn de werken nog niet gestart.

Wanneer zal effectief gestart kunnen worden met de heraanleg, inclusief vernieuwing zitbanken, van het plein van de Kalandeberg?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Naar aanleiding van uw initiële vraag een tijdje gelden werd deze opgave door de diensten goed bekeken en werd tot een ontwerp gekomen dat ruimer is dan louter het vervangen dan de huidige banken door nieuwe.

De wegname van de hinderlijke sokkels om de zitbankenzone beter integraal toegankelijk te maken, een spelprikkel en ruimer groen plantvak  mogen op dit pleintje en op deze winkelwandelas zeker niet ontbreken.

Qua vervanging van de verouderde zitbanken in kunststof  kijken we uit naar de prototypes van de zitbanken die zullen voortvloeien uit de uitwerking van het voorstel dat werd weerhouden in het Integraal Plan Openbaar Domein deel 3 (IPOD III). Het college nam begin dit jaar kennis van IPOD III wqaarna de verdere uitwerking van de straatmeubilair objecten kon plaatsvinden.

De zitbankprototypes zullen dus als eerste worden geplaatst op de Kalandeberg.

Qua timing worden dit najaar worden de bestekken voor de technische uitwerking en fabricage van de IPOD III zitbanken uitgewerkt.  Rekening houdend met het doorlopen van de nodige procedures, wordt er naar een plaatsing en lokale aanpassing van het publiek domein in de tweede helft van 2018 gestreefd.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.