Gentblogt terug online

10 augustus 2017

Naar aanleiding van een vraag van een collega over het offline halen van het archief van Gentblogt antwoordde u dat er zal worden bekeken om het archief in de toekomst opnieuw online raadpleegbaar te kunnen maken.

  • Wat is momenteel de stand van zaken van in dit dossier?
  • Wanneer zal het archief terug online raadpleegbaar zijn?
  • Welke afspraken werden/worden gemaakt rond de Sabam-factuur?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Antwoord op vraag 1

De schepen heeft zich geëngageerd om werk te maken van een oplossing waardoor het archief Gentblogt ook opnieuw toegankelijk kan komen. De Archiefdienst onderzoekt nog andere mogelijkheden tot ontsluiting om een langdurige toegankelijkheid van het digitaal archief te bewerkstellingen. Hierbij gaat de dienst na welke opties het beste geschikt zijn.

De eerste optie bestaat in het ter beschikking stellen van de website als een statisch html via de oorspronlijkee url. De opkuis van de databank om alle bestanden met het mp3 formaat onbruikbaar te maken (zodat Sabam géén vorderingsrecht meer heeft) is reeds achter de rug.

Een degelijke oplossing bestaat in het aanbieden van het digitaal archief via het archiefbeheersysteem van Archief Gent. Het huidige archiefbeheersysteem is hiervoor echter niet geschikt. Met de ontwikkeling van een nieuw archiefbeheersysteem werd reeds gestart, maar dat traject kent een vermoedelijke doorlooptijd van 18 maanden. Deze optie geniet de voorkeur van de Archiefdienst om het digitaal archief van Gentblogt op een archiefwaardige wijze en op lange termijn duurzaam te bewaren. Hierdoor zal dit deel van het digitaal archief beschikbaar blijven voor raadpleging en onderzoek.


Antwoord op vraag 2

Er worden stappen ondernoemen om de website aan te bieden aan het publiek als een statische gearchiveerde website. In de loop van het najaar wordt dit gerealiseerd. We dienen hierbij wel duidelijk aan te geven dat het hier gaat om een gearchiveerde versie van de site. Verwijzingen (linken) naar externe websites zullen dood lopen en de zoekmogelijkheden binnen de website zijn beperkt. Deze oplossing is maar tijdelijk en zal na de oplevering van het nieuwe archiefbeheersysteem via dat kanaal verder ontsloten worden.


Antwoord op vraag 3

De Sabam-facturen die werden ontvangen voor het offline halen van de website werden per uitzondering betaald. In 2017 werd er geen enkele factuur van Sabam meer ontvangen.

Annelies Storms
Schepen van Cultuur, Toerisme en Evenementen

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.