Nieuw registratiesysteem bibliotheek

6 maart 2017

Naar aanleiding van mijn vraag van eind 2015 rond het ontlenen van boeken in het Mobiel Dienstencentrum stelde u dat op het moment vanaf de opening van de nieuwe stadsbibliotheek aan De Krook het hele netwerk van bibliotheekvoorzieningen overschakelt op een registratiesysteem op basis van RFID.

Dit moet niet alleen het scannen van de materialen een stuk makkelijker maken, vanaf dat moment moet het ook mogelijk zijn om uitgeleend materiaal bij een ander filiaal binnen te brengen dan waar het werd ontleend, wat een significante verbetering van de dienstverlening inhoudt.

  • Wanneer zal deze versoepeling op het vlak van het terugbrengen van ontleend materiaal effectief ingaan?
  • Kan deze nieuwe technologie nog op andere vlakken zorgen voor verbetering van de dienstverlening? Zo ja, welke zijn die en vanaf wanneer zullen deze gerealiseerd worden?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

RFID is een methode om van een afstand informatie op te slaan en te lezen van zogenaamde RFID 'tags' die op of in objecten zitten. Deze technologie is voorzien in de nieuwe lenerskaarten én in de te lenen materialen. Er zal dus niet langer een barcode gescand moeten worden wat uitlenen en terugbrengen vergemakkelijkt en wat een aanzienlijke tijdsbesparing oplevert. De materialen worden automatisch ingenomen door het boekentransportsysteem en gaan automatisch van de kaart. Gereserveerde materialen worden ook al meteen opzij gehouden.

Op dit moment zijn alle materialen van de hoofdbibliotheek al getagd. De filialen zijn nog aan het taggen. We vermoeden dat dit nog enkele maanden zal duren. Om het versoepelen van het terugbrengen van ontleend materiaal ook effectief mogelijk te maken, moeten ook technische aanpassingen aan het softwaresysteem Vubis gebeuren. Daarom streeft de bibliotheek ernaar om deze operatie volledig rond te hebben tegen het najaar.

Deze technologie zorgt op verschillende vlakken voor verbetering van de dienstverlening:

  • geen wachtrijen aan de balies voor het innemen van materialen
  • minder repetitieve arbeid voor het personeel en meer tijd voor vragen van leners te beantwoorden en informatie te geven
  • er is een koppeling met een diefstalbeveiliging
  • een regelmatige inventaris en actualisering van de bestanden
  • snel verkeerd geplaatste boeken opsporen


Toelichting / Motivering / Aanleiding

In de nabije toekomst zal de technologie in de hoofdbibliotheek helpen om snel thematische presentaties met materialen op te bouwen waarbij de nieuwe locatie automatisch wordt aangepast aan de nieuwe plaatsing. Een omschakeling die tot op heden handmatig, titel per titel, diende te gebeuren. Dit zal worden ontwikkeld na een testperiode van enkele maanden en bijhorende evaluatie.

Annelies Storms
Schepen van Cultuur, Toerisme en Evenementen